เพื่อน

เพื่อนคือเพื่อนเตือนตนเป็นคนชิด
เพื่อนสนิทคือพ่อแม่แน่ไฉน
เพื่อนในบ้านท่านมิหวังตั้งกำไร
เพื่อนอื่นไกลบ่อาจอุ่นการุณณัง

เพื่อนนอกบ้านนานพบเป็นเพื่อนแท้
เพื่อนตอแหลโลภมากปากทุกขัง
เพื่อนเลวร้ายชอบทำลายน่าหน่ายชัง
เพื่อนลับหลังเป็นอริซิอกตรม

เพื่อนรักเรียนขอรักสมัครมาด
เพื่อนร่วมชาติช่วยสู้ศัตรูข่ม
เพื่อนร่วมศาสน์ฉลาดธรรมมีคำคม
เพื่อนโสมมตัดขาดแคล้วคลาดเอยฯ
โดย ปติ ตันขุนทด
ที่มา.....Forward mail