ความเพียรเป็นโยธา..


ทำสิ่งใดใฝ่ฝันมั่นคงไว้
ฝ่าฟันไปให้พบประสบผล
ด้วยวาดหวังตั้งใจใช้อดทน
เขาก็คนเราก็คนอย่าจนใจ

จะยากดีมีจนคนต้องสู้
ให้โลกรู้พยายามตามแก้ไข
เรียนรู้เพิ่มเสริมแรงแกร่งก้าวไกล
คงสดใสสักวันนั้นของเรา

ฝนทั่งให้เป็นเข็มเล่มน้อยนิด
ยังมีสิทธิ์คิดได้ไม่สูญเปล่า
เพียงกล้าฝันหมั่นเพียรเรียนรู้เอา
จะนานเนาเพียงไรให้รอคอย

สุขกับสิ่งใกล้ตัวหัวเราะรื่น
อย่าขมขื่นเครียดขึ้งถึงท้อถอย
ธรรมดาโลกโศกศัลย์ฝันเลื่อนลอย
ใจคนพลอยขุ่นมัวกลัวทุกข์ทน

หากจะท้ออย่าถอยปล่อยชีวิต
ตามลิขิตชะตาพาสับสน
กำหนดจิตสติตั้งยั้งกมล
อย่าหลงกลกิเลสร้ายหมายก่อการ

ความเพียรคือโยธาพาข้ามฟาก
ความลำบากพิสูจน์ผลคนกล้าหาญ
ความมุ่งมั่นใจจริงยิ่งชำนาญ
ความเบิกบานย่อมเกิดประเสริฐเอยโดย กันนาเทวี
ที่มา.....Forward mail