เพราะว่าเป็นคน...


คนที่เรียกสัตว์ประเสริฐ
คิดดูเถิดโชคดีเป็นแค่ไหน
มีสติปัญญากว่าสัตว์ใด
ได้กำไรมีทุนดีกว่ามัน

เรามีมือได้ไหว้องค์พระสงฆ์
จงดำรงทำความดีอย่าหุนหัน
เรามีตาเห็นโลกเปลี่ยนรายวัน
แต่ยังดันหลงผิดติดโลกีย์

เราหลายคนในโลกยังยึดติด
ยังหลงสิทธิ์หลงรสหลงกลิ่นสี
ทำอะไรจงคิดให้พอดี
สติมีปัญญาเกิดเลิศเป็นคน

เรามีหูได้ยินสิ่งดีชั่ว
เรารู้ตัวเลือกทำได้ทุกแห่งหน
ฟังพระธรรมได้คิดการเวียนวน
ว่าหมู่ชนที่เกิดเพราะใช้กรรม

เรามีตัวยืดตรงตั้งกับพื้น
ให้ได้ยืนมีสง่าดูคมขำ
ไม่ต้องแนบกับพื้นเหมือนสัตว์ทำ
ที่มีคำพูดว่าสัตว์เลื้อยคลาน

เรามีวงศ์ตระกูลแต่เก่าก่อน
มีครูสอนให้รู้เรื่องแตกฉาน
เรามีเพื่อนพี้น้องพ้องวงศ์วาร
มีถิ่นฐานกำเนิดสืบสานไป

เรามีชื่อมงคลดำรงสิทธิ์
จะประดิษฐ์ให้เพราะสักแค่ไหน
ก็แล้วแต่จะตั้งแต่งให้ใคร
ไม่ถูกใครกล่าวเรียกตามเผ่าพันธุ์

ที่กล่าวมาเพราะว่าจำต้องคิด
อย่างหลงผิดมัวคิดความสุขสันต์
มีโอกาสรีบทำกุศลกัน
จึงสัมพันธ์กับคำที่ว่า “ คน”


โดย กวีเดินดิน
ที่มา.....Forward mail