ภูมิลักษณ์ประเทศไทย Geological Strange Place of Thailand การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให ้เกิดภูมิประเทศแปลกๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1.จากการกัดเซาะผุพัง เช่น แพะเมืองผี ละลุ ....[yflash]http://www.youtube.com/v/kKv0wo9ovh4&hl=en&fs=1[/yflash]