ตัวอย่างเด้อครับ

สำหรับผู้ที่ต้องการตัวอักษรแบบอีสานบ้านเฮ้าครับ

http://www.f0nt.com/download/bangli-...K-POHCHANG.zip