เพลง ร็อคข้าวเย็น ศิลปิน ร็อคข้าวเย็น ศิลปินทางภาคเหนือ...
[MUSIC]http://dc93.4shared.com/img/87331345/28704787/dlink__2Fdownload_2F87331345_2F28704787_3Ftsid_3D20091025-044834-5c9cab9d/preview.mp3[/MUSIC]