กลับมาแล้วครับ
สองงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆๆ
วิ่งได้เลยครับ0-8-9
0 มาแน่นอนไม่บนก็ล่างครับ