ความกดดันและการต่อสู้
ไข่มุก เป็นมะเร็งของหอยชนิดหนึ่งอันเกิดจากสิ่งแปลกปลอมเล็ดลอดเข้ามาในตัว แต่มันก็ต่อสู้จนชนะและได้สิ่งที่มีค่ากลับมา

ความกดดันและการต่อสู้
เพชร คือ ถ่านไม้ที่ถูกกดดันเป็นเวลานานหลายล้านปีถ้าไม่ถูกกดดันก็คงจะกลายเป็นแค่ซากพืชธรรมดา