"เราคือผีสดศพหนึ่งเท่านั้น"
.......หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี..