คณะกายกรรมปักกิ่ง แฟนตาซี 2/4


คณะกายกรรมปักกิ่ง แฟนตาซี คณะกายกรรมอันดับ 1 ของกรุงปักกิ่ง ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2552[yflash]http://www.youtube.com/v/7iK3jwuqmYw&hl=en&fs=1[/yflash]