คณะกายกรรมปักกิ่ง แฟนตาซี 3/4

คณะกายกรรมปักกิ่ง แฟนตาซี คณะกายกรรมอันดับ 1 ของกรุงปักกิ่ง ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2552[yflash]http://www.youtube.com/v/nPsYsCZLAMA&hl=en&fs=1[/yflash]