เพชรา เชาวราษฎร์ 3/4


สัมภาษณ์ครั้งประวัติศาสตร์ 30 ปี ที่รอคอยกับ เพชรา เชาวราษฎร์ ออกอากาศ วันที่ 22 มีนาคม 2552 …[yflash]http://www.youtube.com/v/Ur79SggBv2E&hl=en&fs=1[/yflash]