เพชรา เชาวราษฎร์ 4/4


สัมภาษณ์ครั้งประวัติศาสตร์ 30 ปี ที่รอคอยกับ เพชรา เชาวราษฎร์ ออกอากาศ วันที่ 22 มีนาคม 2552[yflash]http://www.youtube.com/v/wDclevwoYTo&hl=en&fs=1[/yflash]