หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 14

หัวข้อ: ชายรักร่วมเพศ

 1. #1
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,940

  พบปะพูดคุย ชายรักร่วมเพศ


  ความหมายของคำว่ารักร่วมเพศ ในสังคมไทยคนทั่วไปมักจะเรียกคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศว่า ผิดปกติ เช่น ชายที่มีลักษณะภายนอกกระตุ้งกระติ้งเหมือนผู้หญิง หรือแต่งกายเหมือนผู้หญิง จะถูกเรียกว่ากระเทย บางคนก็เรียกว่า ตุ๊ด แต๋ว น้องเตย นางกอ เป็นต้น

  จากการศึกษาค้นพบว่าได้มีผู้สนใจศึกษาความหมายของคำว่ารักร่วมเพศมากขึ้น และให้ความหมายของการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศแตกต่างกันไป เป็นต้นว่า

  -ชวนีย์ จันทร์น้อย กล่าวถึงพฤติกรรมรักร่วมเพศว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะที่เป็นแบบแผนระยะยาวของการมีความพึงพอใจทางเพศ ที่ไม่สามารถกระตุ้นเร้าทางเพศได้ด้วยเพศตรงข้าม แต่อารมณ์ความรู้สึกและความสนใจทางเพศสามารถกระตุ้นได้โดยบุคคลเพศเดียวกัน

  -นุจรี เตชะปัญญาชัย ให้นิยามว่า รักร่วมเพศ หมายถึง การมีความพึงพอใจกับคนที่มีเพศเดียวกันอย่างเดียวหรือส่วนใหญ่ โดยอาจมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันหรือไม่ก็ได้ หรือบุคคลที่มีแรงจูงใจในการมีความพึงพอใจทางเพศกับคนเพศเดียวกัน จะนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศ แต่ก็อาจจำกัดเพียงแค่จินตนาการทางเพศกับเพศเดียวกันก็ได้

  -จำลอง ดิษยวณิช ให้คำจำกัดคำว่า รักร่วมเพศ ( Homosexuality ) คือความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเพียงการสัมผัสร่างกายภายนอกไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ หรือประกอบกิจจนถึงจุดสุดยอด ก็ถือว่าเป็นรักร่วมเพศ

  จากความหมายต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า รักร่วมเพศหมายถึง ชายที่มีความรู้สึกทางเพศ หรือความสุขความพอใจทางเพศต่อเพศเดียวกัน บุคคลประเภทนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
  1)กลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเปิดเผย โดยทั่วไปเรียกว่ากระเทย หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่ชอบแต่งกายเป็นเพศหญิง กิริยาท่าทางเป็นเพศหญิง
  2)กลุ่มพฤติกรรมไม่เปิดเผย โดยทั่วไปรียกว่าเกย์ หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่มีลักษณะภายนอกเหมือนชายปกติทั่วไป

  สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะชายรักร่วมเพศ กลุ่มที่ 1 คือ กระเทย ชายรักร่วมเพศที่มีพฤติกรรมเปิดเผย ซึ่งสำหรับความหมายของคำว่ากระเทยหรือรักร่วมเพศที่มีพฤติกรรมเปิดเผย แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

  1. Homosexualism : Homosexual มาจากภาษากรีก มีรากศัพท์ว่า Homos แปลว่าเหมือนกัน อย่างเดียวกัน เพราะรักร่วมเพศเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง หมายถึง บุคคลที่มีความต้องการทางเพศกับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกับตน

  ถึงแม้เคยมีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลต่างเพศอยู่ก็ตามที แต่ก็มีความต้องการบุคคลเพศเดียวกันไม่ได้ โดยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความต้องการที่จะแปลงเพศ ให้เป็นเพศตรงข้ามเขาจะพอใจในเพศที่ตนเองเป็นอยู่เพียงแต่ต้องการมี เพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเท่านั้นเอง ส่วนพวกที่มีกิจกรรมทางเพศกับเพศเดียวกันแบบชั่วคราว เช่น ตอนวัยรุ่นอาจเคยร่วมสำเร็จความใคร่กับเพื่อนๆ โดยอาจผลัดกัน หรือไปอยู่ในที่ที่มีแต่บุคคลเพศเดียวกัน เช่น ติดคุก หรือ อยู่โรงเรียนผู้ชาย มีแต่ชายล้วน แล้วทนต่อความต้องการทางเพศไม่ไหว ใช้เพื่อนระบายอารมณ์ทางเพศ ก็ไม่เป็นกลุ่มเพศที่สาม

  2. Hermarphrodite: กลุ่มนี้หมายถึง กะเทยแท้ๆ ประเภทที่มีระบบสืบพันธุ์ทั้งสองเพศในคนเดียวกัน เช่น อาจมีอวัยวะเพศภายนอกเป็นลักษณะเพศหญิง แต่แอบมีอัณฑะอยู่ในตัวด้วย

  3. Transexualism: ที่รู้จักในนามกะเทย มีความรู้สึกไม่พอใจในเพศที่ตนเองเป็นอยู่ ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นเพศตรงข้าม ยอมรับตนเองในฐานะที่เป็นเพศตรงข้าม

  4. Transvestis : ประเภทนี้ เป็นกลุ่มที่มีความต้องการทางเพศหรือมีความสุขเมื่อได้สวมใส่เสื้อผ้าของเพศตรงข้าม แต่ยังพอใจในการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ไม่มีความคิดที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเลย เช่น ผู้ชายบางคนที่ชอบแต่งตัวชุดสตรีแล้วช่วยกระตุ้นให้มีความรู้สึกทางเพศที่คึกคักขึ้น โดยยังอยากมีกิจกรรมทางเพศกับผู้หญิงเท่านั้น รูปแบบการปฏิบัติทางเพศของพวกรักร่วมเพศชาย

  การปฏิบัติทางเพศของพวกรักร่วมเพศชาย ก็เหมือนการร่วมเพศระหว่างชายกับหญิง ต่างกันตรงที่ไม่ได้ร่วมเพศด้วยองคชาต กับช่องคลอดเท่านั้น

  รักร่วมเพศชายจะมีบทบาททางเพศ 3 อย่าง คือ เป็นฝ่ายกระทำ เป็นฝ่ายถูกกระทำ หรือแบบผสม แต่การร่วมเพศทางทวารหนักค่อนข้างจะมีลักษณะแน่นอนว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายกระทำหรือฝ่ายถูกกระทำ

  อย่างไรก็ตามรักร่วมเพศชายส่วนใหญ่มักมีบทบาททางเพศแบบผสม คือ จะเป็นแบบใดก็ได้ ตามที่คู่ของตนแต่ละคนพอใจ และมีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีบทบาทเป็นหญิงหรือชายแน่นอน พวกที่ชอบมี บทบาทเป็นหญิงเราเรียกว่า ควีน กระเทย

  ลักษณะที่สังเกตได้คือ ท่าทางกระตุ้งกระติ้ง กระชดกระช้อย ซึ่งมักจะเกินกว่ากิริยาของหญิงทั่วๆ ไปด้วยซ้ำ ส่วนอีกพวกที่มีบทบาทเป็นชายเราเรียกว่า เกย์ ลักษณะที่บอกได้คือ การมีรูปร่างใหญ่ อกหนา และเป็นนักเพาะกาย รูปร่างของพวกเกย์นี้จะช่วยกระตุ้นอารมณ์เพศ ของคู่ที่ต้องการลักษณะของความเป็นชาย หรือความเป็นพ่อซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดในวัยเด็ก

  การร่วมเพศทางทวารหนักจะไม่มีอันตราย ถ้ารู้จักกระทำอย่างถูกต้อง โดยใช้ครีมหล่อลื่น และใช้นิ้วนวดก่อนที่จะสอดอวัยวะเพศเข้าไป แต่อย่างไรก็ตาม เพศสัมพันธ์แบบนี้ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ในบางประเทศ แม้ว่าจะกระทำระหว่างชายกับหญิงก็ตาม ผู้ชายบางคนนิยมการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าเป็นครั้งเป็นคราว

  ดังนั้นเขาจึงต้องพยายาม ค้นหาบุคคลประเภทเดียวกันตามสถานเริงรมย์ต่างๆ หรือตามห้องพักผู้ชาย ในเมืองใหญ่ๆ จะมีเกย์บาร์ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพบปะสังสรรค์ของพวกผู้ชายเหล่านี้ ซึ่งก็ดูจะไม่เพียงพอสำหรับพวกรักร่วมเพศ ปัจจุบันพวกเขาจึงพยายามหาวิธีให้พวกตนได้พบปะกันอย่างสะดวก โดยการก่อตั้งสมาคม หรือศูนย์กลางของพวกตนขึ้น พฤติกรรมรักร่วมเพศอาจเกิดขึ้นชั่วคราวในระหว่างการพัฒนาทางบุคลิกภาพตามปกติของคนเรา คือ ตั้งแต่ระยะเริ่มเข้าโรงเรียนจนถึงระยะแตกหนุ่มแตกสาวและจะค่อยๆ หายไปเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น หรืออาจเกิดได้ในบางสภาวะ เช่น ในขณะที่อยู่โรงเรียนประจำ ในค่ายทหาร หรือในคุกซึ่งขาดแคลนเพศตรงกันข้าม เมื่อผ่านระยะหรือสภาวะเหล่านี้ไปแล้วเขาก็มัก จะมีพฤติกรรมทางเพศเป็นปกติ

  --------------------------------------------------------------------------

  ที่มา: วิกิพีเดีย, เพศศึกษาวิชาที่ควรเรียนรู้

  ปล. เรื่องเพศ ไม่ใช่เรื่องที่ปกปิดหรือน่าละอายอีกต่อไป หากจะนำมาศึกษาหรือบอกกล่าวกัน ในต่างประเทศวิชาเพศศึกษาได้เปิดสอนในหลาย ๆ สถาบัน แต่จะมีการสาธิตให้นักเรียนดูหรือไม่นั้น อันนี้ผมไม่ทราบ ฮ่า ๆ ๆ ๆ

  อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องเพศ ผู้ปกครองควรให้คำปรึกษา และพูดคุยกับบุตรหลาน ถึงข้อดีข้อเสีย เวลาที่เหมาะสม และโรคที่จะตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

  ขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดี ๆ ครับ

  ===========================================
  พล พระยาแล
  7 พ.ย.52

 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ pcalibration
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  เมืองฉะเชิงเทรา(แปดริ้ว)
  กระทู้
  1,989
  บล็อก
  1
  จำพวกไม้ป่าเดียวกันประมาณนั้นบ่หมอ
  หรือประเภทที่มักสิมีมุกลับซับซ้อนอาทิเช่น
  "เคิ่งบกเคิ่งน้ำ" (เสาสะพาน)
  "ภาษาฟุตบอลระวังจะโดนใบแดง"(พวกชอบเข้าข้างหลัง)
  "ขับรถซิ่งแล้วชนท้าย"(ชอบชนตูด)
  นี่เป็นเพียงการพูดกระเซ้าเย้าแหย่ตลกโปกฮาตามภาษาบ้านบ้าน(ไม่ได้ดูถูกดูแคลน)
  สังคมทุกวันนี้ยอมรับว่าเปิดมากเรื่องเพศที่ 1 2 3 4 ฯลฯส่วนประเทศไทยยังคง
  มีอยู่ในวงจำกัด
  แต่ต่อไปคงจะทนกระแสสิทธิมนุษยชนไม่ไหว

 3. #3
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
  Mr.Reception
  สัญลักษณ์ของ คนตระการ...
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  4,724
  แวะมาจอบเบิ่งซื่อๆดอกผู้ข้า ..5555 หรือว่าจะของกะทู้กะสับสนเรื่องเพศอยู่คือกัน 5555

 4. #4
  ฝ่ายกิจการพิเศษ สัญลักษณ์ของ กำพร้าผีน้อย
  วันที่สมัคร
  Apr 2009
  ที่อยู่
  รัตนาธิเบศร์..ใกล้แยกแคราย
  กระทู้
  2,330
  กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนตระการ...
  แวะมาจอบเบิ่งซื่อๆดอกผู้ข้า ..5555 หรือว่าจะของกะทู้กะสับสนเรื่องเพศอยู่คือกัน 5555

  **มื่อนั่นคือเห็นหลียวนำอยู่น้อ บ่แม่นสนใจติ..กรี้ดดดดดดดดดดดด...55

 5. #5
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,940
  ฮ่วย ๆ ๆ โอ้ย น้อ ฮ่า ๆ ๆ ๆ ไส ๆ ๆ ผู้ใด๋ ๆ ๆ ฮ่า ๆ

 6. #6
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,940
  กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนตระการ...
  แวะมาจอบเบิ่งซื่อๆดอกผู้ข้า ..5555 หรือว่าจะของกะทู้กะสับสนเรื่องเพศอยู่คือกัน 5555
  เออ เอ๋ คนตระการนี่ เบิ่งลังเทือกะตาฮักอยู่เด้น้อ ฮ่า ๆ ๆ กรี๊ดดดดtim:tim:tim:

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่่าวสุดเขต
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  กระทู้
  129
  ....."ลักษณะที่สังเกตุใด้คือ ท่าทางกระตุ้งกระติ้ง กระชดกระช้อย"
  แล้วที่ กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด นิเข้าข่ายบ่อ้ายพลครับ

 8. #8
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เพิ่งค้นพบเจ้าของบ่หน้อครับ อ้ายพล อิอิ

 9. #9
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,940
  กรี๊ดดด บ่าวสุดเขต กรี๊ดดด ฮ่า ๆ

  เพิ่งค้นพบตะของพ้อแมะหน้าเกาหลี ฮ่า ๆ ๆ

  กรี๊ดดดด เริ๊ดค๊า ๆ ๆ กรี๊ดดด ฮิ้วววว

 10. #10
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ หัวหน้าจ๋าย
  วันที่สมัคร
  Jul 2008
  ที่อยู่
  ทำงานอยู่แถวสะพานใหม่
  กระทู้
  488
  ช่าง...สรรหา...มาพบพ้อ..แท้น้อผุข่า...อิ...อิ..เขิล..

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •