ดาบมังกรหยก 1

อิ๋นซู่ซู่กับจางซุยซันและราชสีห์ขทอง
ถูกเรืออัปปางจนมาติดที่ แผ่นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ[yflash]http://www.youtube.com/v/W4BsqMJc-rM&hl=en&fs=1[/yflash]