ขอเพียงมีเธอ [เจียวเอินจวิ้น]


ใครจะบอกได้ว่าในโลกมีพู่กัน เยี่ยงนี้หรือไม่?
พู่กันที่สามารถวาดดวงตาที่ ไม่ร้องไห้ออกมาได้
พู่กันที่สามารถรั้งแสงสว่าง...[yflash]http://www.youtube.com/v/QKdWOQ25dBc&hl=en&fs=1[/yflash]