เอามาให่เบิ่งครับ จั๊กว่ามันฝันว่าจั่งได๋บุ๋ จั่งเป็นจั่งชั่น

...

ฮ่วย..เอาวีดีโอลงบ่อเป็น
เอาลิ๊งค์ลงเอาน้อครับ

คลิปวีดีโอ ใครว่าหมาฝันไม่ได้มาดุกัน - คลิปแมส