กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: รวมข้อสอบขอใบขับขี่สำหรับรัฐแคลิฟอเนียร์

 1. #1
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,156
  บล็อก
  9

  รอบยิ้มพิมใจ รวมข้อสอบขอใบขับขี่สำหรับรัฐแคลิฟอเนียร์


  สำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือคู่มือตั้ง 100 หน้า เก็บมาฝากจ้าสำหรับคนที่อยู่แคลิฟอเนียร์
  ข้อให้โชคดีทุกคนที่กำลังจะไปสอบ รวมข้อสอบขอใบขับขี่สำหรับรัฐแคลิฟอเนียร์

  California Driver's Examination
  1. It is illegal for a person 21 years of age or older to drive with a blood alcohol concentration (BAC) that is______ or higher ?
  A. 0.08% --- Eight hundredths of one percent

  2. You must notify DMV within 5 day if you:
  A. sell or transfer you vehicle

  3. A red arrow pointing to the right on a traffic light means you may:
  B. Not turn in that direction until the light turns green

  4. When should you yield you legal right-of-way ?
  B. When it helps prevent accidents

  5. A curb painted blue means parking is:
  C. For disabled persons with a special placard or plate

  6. A car suddenly "cuts" in front of you creating a hazard. Which of these actions should you take first ?
  B. Take you foot off the gas

  7. This white sign means don't pass: จะเป็นป้าย สี่เหลี่ยม และ เขียน ข้อความข้างในว่า Do Not Pass ( คือ หารูปมาลงไม่ได้ค่ะ )
  C. Other vehicles for any reason

  8. On a freeway, you should look farther ahead than you would on a city street:
  A. In order to see potential hazards early

  9. You must look for bicycle riders in the same lanes used by motor vehicles because they:
  C. Are entitled to shard the road with you

  10. You may make a left turn on a red light only from a:
  B. One-way street onto a one-way street

  11. You are approaching a green traffic light, but traffic is blocking the intersection. What is the best thing to do ?
  B. Don't enter the intersection until you can get completely across

  12. After passing a car, it is safe to return to you driving lane when:
  C. You see the headlights of the passed car in you rearview mirror

  13. You should signal continuously while turning because it:
  B. Lets other drivers and pedestrians know what you plans are

  14. When parking on a hill on a two-way street with on curb, you should:
  C. Turn your front wheels to the right, toward the side of the road

  15. Slowing down just to look at accidents or anything else out of the ordinary:
  A. Causes traffic congestion

  16. You must notify law enforcement and make a written report ( SR 1 ) to DMV when:
  C. You have an accident and there is an injury or death

  17. An orange and red sign of this shape on a vehicle always means:
  B. Slow-moving vehicle

  18. Smoking inside a vehicle when a person younger than 18 years of age is present is:
  B. llegal at all time
  19. Pendestrian who is blind or visually impaired uses traffic sounds before deciding to cross the street of you see pedestrian whiting to cross at a crooss at a corner, you should: C. Pull up to the crosswalk so the person can hear you engine.

  20. When a school bus with its red lights flashing is stopped ahead on your side of the road, you must:
  B. Stop until the lights stop flashing

  21. Which of these statements is true about drinking alcohol and driving?
  C. Alcohol affects judgment, which is needed for driving safely

  22. It is illegal to leave children age six or younger unattended in a car on a hot day:
  A. Even if they are secured in a child passenger restraint system

  23. If you cell phone rings while you are driving and you do not have hands-free device, you should:
  B. Let the call go to voice mail

  24. Flash you brake lights or turn on your emergency flashers if you:
  A. Need to warn other drivers of an accident ahead

  25. Three of the most important times to check traffic behind you are before:
  B. Backing,changing lanes, or slowing down quickly

  26. You must yield the right-of-way to an emergency vehicle by:
  A. Driving as near to the right edge of the road as possible and stopping

  27. Yellow lines separate:
  B. Traffic moving in opposite directions on a two-way road

  28. To help avoid skidding on slippery surfaces you should:
  C. Slow down before entering curves and intersections

  29. A safety zone is a specially marked area for passengers to get on or off buses or trolleys. You may not drive through a safety zone:
  C. At any time or for any reson

  30. On freezing, wet days, which of the follwing roadways is most likely to hide spots of ice ?;
  B. Roadways on bridges and overpasses

  31. You exit a freeway on a ramp that curves downhill. You should:
  A. Slow to a safe speed before the curve

  32. Drivers of large trucks often travel with a lot of space in front of their vehicle . This extra space is needed for:
  B. The truck driver to use for stopping the vehicle

  33. Which statement is true about motorcyclists and motorists?
  B. Motorcyclists have the same rights/responsibilities as other motorists

  34. You can drive off the road to pass another vehicle:
  C. Under on circumstances

  35. You are driving on a freeway posted for 65 mph. Traffic is heavy and moving at 35 mph. The best speed for you vehicle is most likely:
  A. 25 mph

  36. You are driving and there are oncoming cars on your left and a row of parked cars on you right. You should steer:
  C. Amiddle course between the oncoming and parked cars


  ขอบคุณที่มา น้องemmy
  usvisa4thai
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pui.lab; 15-11-2009 at 07:41.

 2. #2
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,156
  บล็อก
  9
  1.It is illegal for a person 21 years of age or older to drive with a blood alcohol concentration(BAC) that is..........or higher.
  0.01%---One tenth of one percent
  x 0.08%---Eight hundredths of one percent
  0.05%---Five hundredth of one percent

  2.You must notify DMV within 5 days if you:
  Are cited for a traffic violation
  Paint your vehicle a different color
  x Sell or transfer your vehicle

  3.Orange-colored road signs warn you of:
  A school zone ahead
  A traffic signal ahead
  x Road workers or road equipment ahead

  4.You are being chased by a police vehicle with its lights and siren activated. You ignore the warning to stop and sped away. During the chase, a person is seriously injured. You are subject to:
  x Imprisonment in a state prison for five years
  A fine of not less than $1,000
  Attending an anger-management class

  5.This yellow sign means: File:MUTCD W4-2.svg - Wikipedia, the free encyclopedia
  Less space between lanes ahead
  The highway will be divided ahead
  x The right lane will end ahead

  6.Large trucks are most likely to lose speed and cause a hazard:
  On long, gradual curves
  x Going up long or steep hills
  Going down long gradual hills

  7.When driving a vehicle with air bags, you are safest when seated:
  x At least 10 inches away from the steering wheel
  Within 6 1/2 inches of the steering wheel
  With your head positioned directly above the steering wheel

  8.Which of the following children requires a child passenger restraint system?
  A six-year old weighing 60 pounds
  x A five-year old weighing 55 pounds
  A five-year old weighing 65 pounds

  9.If your cell phone rings while you are driving and you not have a hands-free device, you should:
  Answer the call because it may be an emergency
  x Let the call go to voice mailCheck the incoming number before answering the call

  10.Weaving in and out of freeway lanes during heavy traffic:
  Improves traffic flow by creating space for others to merge
  x Causes further traffic congestion by slowing other vehicles
  Increases fuel efficiency

  11.If it starts to rain on hot day, the road is the most slippery:
  x For the first few minutes
  After it has been raining for a few hours
  After it has stopped raining

  12.You may legally turn right on a solid ref light:
  Only after slowing down and checking traffic
  x Only after stopping, unless otherwise posted
  Under no circumstances

  13.You are waiting to turn left into a driveway. A car is approaching from the opposite direction with a turn signal on. You should:
  Make your turn, but only if the driver is signaling for right turn
  Make your turn, but only if the driver is signaling for a left turn
  x Wait until the other car starts its turn before making your turn
  Photograph - Lane Ends Merge Left Sign Photo

  14.You are driving in the far right lane of the four-lane freeway and you see this yellow sign. Which of the following is true?
  Another lane is merging with yours from the right
  x The right lane ends ahead, merge left
  The left lane ends ahead, merge right

  15.Smoking inside a vehicle when a person younger than 18 years of age is present is:
  Legal, if it is your child
  x Illegal at all times
  Not restricted by law

  16.If you cannot stop safely at a yellow traffic light, you should:
  Stop your vehicle before entering an intersection anyway
  x Enter the intersection carefully and continue across
  Stop your vehicle in the intersection and back up carefully

  17.When driving in the far right lane of freeway, you:
  x Should expect merging vehicles at on-ramps
  Must be driving slower than other traffic
  Must give the right-of-way to merging traffic

  18.You are traveling on the road with only one lane in your direction. Many cars are pulling out to pass you. You should:
  x Use a turnout area so the other vehicles can pass you
  Pull onto the right shoulder of the road, but continue driving
  Maintain your speed and lane position

  19.In California, anyone who drives a motor vehicle has consented to take a chemical test for the alcohol content of his or her blood, breath, or urine:
  x If asked by law enforcement
  Only if you have been drinking alcohol
  Only if an accident has occurred

  20.If the road is wet from a heavy rain, you should:
  Use the "two second" following distance rule
  Drive one car-length behind the car ahead
  x Increase the distance between your vehicle and the car ahead

  21.You are entering a freeway. You should check traffic by:
  Looking over your shoulder
  Using the inside and outside mirrors only
  x Checking all mirrors and turning your head

  22.You should not pass another vehicle:
  x Where someone is likely to enter or cross the road
  On a multilane one-way street
  When a broken, yellow line is on the left side of your lane

  23.When should you use your headlights?
  One hour before sunset until one hour after sunrise
  Any time you can't see at least two miles ahead
  x Any time you have trouble seeing others or being seen

  24.Accidents tend to happen when:
  All vehicles are traveling near or at the same speed
  One lane of traffic is traveling much slower than the others
  x One vehicle is traveling faster or slower than the flow of traffic

  25.Driving slowly in front of traffic in the far left(fast) lane on any freeway:
  x Can frustrate other drivers and make them angry
  Cannot result in a traffic citation
  Saves lives by causing others to slow down, too

  26.You are crossing an intersection and an emergency vehicle is approaching with a siren and flashing lights. You should:
  Stop immediately in the intersection until it passes
  Pull to the right in the intersection and stop
  x Continue through the intersection, pull to the right, and stop

  27.You must carefully watch for bicycles in traffic lanes because they:
  Must ride facing oncoming traffic
  x Could be hidden in your blind spots
  Usually have the right-of-way

  29.You must yield to a pedestrian using a white cane or guide dog:
  Only when a guide dog is leading the person across a street
  Only when the pedestrian is obeying traffic controls
  x At all times

  30.When sharing the road with a light rail vehicle, you:
  May not drive in the lane next to the light rail vehicle
  x Should monitor all traffic signals closely because they can change for the light rial vwhicleMay turn in front of an approaching light rail vehicle at an uncontrolled intersection

  31.Driving along the right-rear side of another vehicle is:
  x Dangerous because you'er probably in one of the driver's blind spots
  A good defensive driving technique to avoid drivers' blind spots
  A good way to maintain a space cushion on your left side

  32.The maximum speed limit for ideal driving conditions is:
  The speed of other vehicles traveling in your direction
  x The posted speed for the road or freeway you are using
  Whatever speed you feel is safe for you and your vehicle


  33.You are on a two-way street with two lanes in each direction. To turn left, start the turn in:
  Any lane open to you for traffic in your direction
  x The left lane for traffic in your directionThe right lane for traffic in your direction

  34.Unless prohibited by a sign, you may legally make a U-turn:
  x At an intersection with a green light
  At an intersection on a one-way street
  In front of a fire station

  35.Which of the following is true about use of your turn signals?
  You should never use both electric and hand signals
  If you signal for a lane change, other drivers must let you in
  x You must always signal for lane changes

  36.Solid yellow lines separate:
  Traffic lanes on one-way street
  Bicycle lanes from regular traffic
  x Vehicle traveling in opposite directions

  ขอบคุณที่มา nann apas

 3. #3
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,156
  บล็อก
  9
  1.It is illegal for a person 21 years of age or older to drive with a blood alcohol concentration(BAC) that is..........or higher.
  x 0.08%---Eight hundredths of one percent
  0.10%---One tenth of one percent
  0.05%---Five hundredth of one percent

  2.You must notify DMV within 5 days if you:
  x Sell or transfer your vehicle
  Paint your vehicle a different color
  Are cited for a traffic violation

  3.When you see this yellow sign, you should: Clip Art of School Crossing 2 RSCL0389 - Search Clipart, Illustration, Drawings, and EPS Vector Graphics Images - RSCL0389.jpg
  Always stop at the crosswalk
  Stop at the crosswalk until a crossing guard signals you to go
  x Be prepared to stop if children are in the crosswalk

  4.The speed limit for a school zone where children are present is....., unless otherwise posted.
  15 mph
  x 25 mph
  20 mph

  5.Instructions from school crossing guards must be obeyed:
  x At all time
  During school hours only
  Only when children are present in front of a school

  6.When a traffic signal light isn't working at an intersection, you should:
  x Come to complete stop, then proceed when it is safe
  Stop before entering and let all other traffic go first
  Slow down or stop, if necessary

  7.You must make a written Report of Traffic Accident (SR1) to DMV if you:
  Fail to pay your registration fees within 90 days of receiving your renewal notice
  x Are involved in an accident and there is more than $750 in damages
  Allow a licensed driver from another state to drive your vehicle

  8.Two vehicles are approaching an uncontrolled "T" intersection. One vehicle is on the through road and the other is on the road that ends. Who has the right-of-way at the intersection?
  x The vehicle on the through road
  The vehicle on the right
  The vehicle that arrives first

  9.A peace officer is signaling you to drive to the edge of the roadway. You decide to ignore the officer's warning and flee the scene. You are guilty of the misdemeanor and can be punished by being:
  Fined up to $1,000
  x Jailed in the county jail for not more than one year
  Given a warning and a citation

  10.You are driving in the far lane of four-lane freeway and notice thick broken white lines on the left side of your lane. You are driving in:
  The carpool lane and must merge into the next lane
  A special lane for slow moving vehicles
  x An exit lane

  11.Your wheels should be pointed straight ahead, unless you are:
  Waiting to make a left turn at a traffic light
  x Parked on a hill or sloping driveway
  Parked on the side of a level roadway and there is no curb

  12.When is it legal to use a cell phone without a hands-free device while driving?
  When making a call while stopped at a red light
  x When making a call for emergency assistance
  Never

  13.All of the following are dangerous while driving. Which is also illegal?
  x Wearing a headset that covers both ears
  Having one or more interior lights on
  Using cruise control on residential streets

  14.Which of these statements is true about child passengers?
  Children 1 or older and over 20 pounds should ride in front seat
  x Children under age one should not ride in front seat in airbag-equipped vehicles
  The front seat is generally the safest place in the car for children six years of age and older

  15.When you change lanes or merge with another lane, you:
  Have the right-of-way
  Should first stop and check for cross traffic
  x Need at least a 4-second gap in traffic

  16.The speed limit in any alley is:
  20 mph
  x 15 mph
  25 mph

  17.To turn left from a one-way onto a one-way street, start from:
  x The lane closest to the left curb
  The center lane
  Any lane as long as it seems safe to do so

  18.You are getting ready to make a right turn. You should:
  Always stop before making a right turn
  x Signal during the last 100 feet before you turn
  Slow down and signal as you start your turn

  19.Pedestrian who is blind or visually impaired uses traffic sounds before deciding to cross the street. If you see a pedestrian with a guide dog or white cane waiting to cross at a corner, you should:
  Stop at the crosswalk and honk your horn
  Drive into the crosswalk so the person can hear your engine
  x Pull up to the crosswalk so the person can hear your engine

  20.You are driving in the far right lane of a multilane freeway. A line of five cars is merging into your lane ahead from an on-ramp. You:
  Must maintain your speed and position
  Must slow down to let the other vehicle merge
  x Have the legal right-of-way, but should make room for the merging vehicles, if possible

  21.You are on a two-way road and the vehicle ahead of you is turning left into a driveway. You may legally pass the vehicle on the right:
  x If there is enough road between the curb and the vehicle
  Even if you must drive in a bicycle lane to do so
  Even if you must cross a solid white line painted on the road

  22.This yellow sign means: File:MUTCD W10-1.svg - Wikipedia, the free encyclopedia
  Railroad crossing is controlled-continue at your regular speed
  x Look, listen, and prepare to stop at the crossing, if necessary
  Stop at the railroad tracks and wait for a signal before crossing

  23.To be sure a lane is clear before you change lanes, you should:
  Look in your mirrors only
  x Look over shoulder into the lane you want to enter
  Always turn your head and look over your right shoulder

  24.When driving in fog, snow, or rain, you should use your:
  x Low-beam headlights
  High-beam headlights
  Running lights

  25.If you have a green light, but traffic is blocking the intersection:
  x Stay out of the intersection until traffic clears
  Enter the intersection and wait traffic clears
  Merge into another lane and try to go around the traffic

  26.Which of these statements is true about driving and taking medication?
  x Most cold medications can make a person drowsy
  Over-the-counter medications cannot impair driving ability if taken in the recommended dosages
  Medications are safe to take at any time if prescribed by a doctor

  27.You are crossing an intersection and an emergency vehicle is approaching with a siren and flashing lights. You should:
  Stop immediately in the intersection until it passes
  Pull to the right in the intersection and stop
  x Continue through the intersection, pull to the right, and stop

  28.You should adjust your rearview and side mirrors:
  Before you get into the car
  x Before you start driving
  After you start driving

  29.For which of the following traffic lights must you always stop your vehicle?
  x Solid red lights, flashing red lights, and blacked-out traffic signals
  Solid red lights, red arrows, and flashing yellow lights
  Solid red lights, fleshing red lights, and yellow lights

  30.If there is a deep puddle in the road ahead, you should:
  Maintain the posted speed to make it through the water
  x Steer your vehicle around the water, if possible
  Shift into neutral as you drive through the water

  31.Smoking inside a vehicle when a person younger than 18 years of age is present is:
  Legal, if is your child
  x Illegal at all times
  Not restricted by law

  32.Cargo extending more than four feet your rear bumber:
  Is illegal under all circumstances
  x Must be marked with a red flag or lights
  Does not legally have to be marked, but it is a good idea

  33.This red and white sign means you should: File:Yield sign.svg - Wikipedia, the free encyclopedia
  Stop and check traffic both ways before proceeding
  x Give the right-of-way to traffic on the road you wish to enter or cross
  Keep a steady speed and check traffic both ways

  34.You are required to wear your safety belt in a moving vehicle unless:
  The vehicle was manufactured before 1975
  You are riding in the back of a pickup/camper
  x The vehicle is not equipped with safety belts

  35.You should stop before crossing railroad tracks:
  Even when the railroad tracks are out-of-service
  x Any time a train may be approaching, whether or not you can see it
  If your vehicle has three or more axles

  36.Which of the following is true about large tracks?
  Trucks have fewer blind spots due to the vehicle's height
  It is best to pass trucks very slowly and on the right side
  x Trucks often appear to travel slower because of their large size

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ แจ่มใสยิ้มสวย
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  USA
  กระทู้
  1,014
  บล็อก
  18

  รวมเทคนิคสอบขับรถจาก DMV

  [YFLASH]http://www.youtube.com/v/xkf_NfEwZls&hl=en_US&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b[/YFLASH]

 5. #5
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,156
  บล็อก
  9
  ข้อสอบป้ายสัญลักษณ์ พอสังเขป ........  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pui.lab; 13-05-2012 at 01:26.

 6. #6
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,156
  บล็อก
  9  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pui.lab; 14-05-2012 at 01:58.

 7. #7
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ แจ่มใสยิ้มสวย
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  USA
  กระทู้
  1,014
  บล็อก
  18
  มีคนขอหลังไมค์มาเยอะเหมือนค่ะ

 8. #8
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,156
  บล็อก
  9


  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pui.lab; 14-05-2012 at 02:00.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •