หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11

หัวข้อ: ธรรมวิธีลดเคราะห์ บรรเทา "กรรม"

 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ญา ทิวาราช
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  838
  บล็อก
  17

  สว่างใจ ธรรมวิธีลดเคราะห์ บรรเทา "กรรม"


  ธรรมวิถีลดเคราะห์บรรเทากรรม เสริมดวง สิริมงคลด้วยพลังบุญศักดิ์สิทธิ์

  ๑ สิทธิการิยะ พระอาจาริยเจ้าได้ถ่ายทอดธรรมวิ๔เพื่อโปรดสัตว์ให้มีสุข พ้นทุกข์พอสรุปได้ความดังนี้

  ๑ เรื่องบุญเรื่องบาปกรรมกำหนดที่พุทธศาสนา กล่าวไว้เป็นเรื่องจริง เพราะถ้าไม่มีบุญไม่มีบาปแล้ว มนุษย์เราต้องเกิดมาเหมือนกันหมด แต่เพราะมีบุญมีบาป จึงเป็นเช่นนั้น มีดี, ชั่ว, สุข, ทุกข์, รวย, จน, มีโชค, มีเคราะห์ ฯลฯ

  ๑ดังอธิบายในเบื้องต้นว่าสุข ทุกข์ เกิดจากบุญ บาป กรรมดี กรรมชั่ว ดังนั้นการที่จะหลีกพ้นจากทุกข์โทษเวรภัยเคราะห์ร้ายทั้งหลาย ก็ด้วยพลังของความดีที่ตนเองได้สร้างเป็นหลักแล้ว ยังสามารถพึ่งพระรัตนตรัย ตลอดจน เทวฤทธิ์ รวมพลังบุญศักดิ์เป็นแสงสว่างแก่ชีวิตเป็นบ่อเกิดความแห่งความดีงามของตนและคนอื่น

  ๑แก้ววิเศษ มีค่ามหาศาลประมาณค่ามิได้ เป็นที่พึ่งได้จริง คือ พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงให้ตั้งนะโม นมัสการบูชาพระ ถึงไตรสรณคมณ์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ หากศรัทธามั่นคงย่อมเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นแก้วสูงสุดในสามโลก

  ๑ศีลรักษาให้มีกายวาจาเป็นปกติ ศีลส่งผลให้เกิดในที่สุขติ เทวดารักษา ไม่ไปในทางเสื่อม บางท่านบอกว่าศีลรักษายาก แต่จริงๆแล้ว ทุกท่านสามารถรักษาได้ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดี บางท่านมีปัญญา ก่อนนอนรักษาศีล8 ตื่นนอนรักษาศีล5 อย่างน้อยก็มีกำไรเพราะตอนนอนย่อมรักษาศีลได้อย่างแน่นอน ช่วยชำระกิเลสให้เบาบางลง และเป็นบุญสำคัญที่จะรองรับความดีนั้นให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป

  ๑ทานส่งผลให้มีทรัพย์ ทานมีหลายระดับแตกต่างกัน ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ พระอริยะเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระ พุทธเจ้า ย่อมมีอนิสงค์แตกต่างกันไปจนถึงสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน และ จนถึงที่สุดคือ อภัยทาน ถ้าบำเพ็ญอยู่เสมอย่อมยังผลให้เกิดความคล่องตัว ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ คือ หาภาชนะอันสมควรตั้งในที่บูชา แล้วนำเงินไปใส่ไว้ในภาชนะนั้น สวดมนต์ใหว้พระ เจริญพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า สะสมไว้จนเต็มหรือมีโอกาสก็นำไปทำบุญ ทำทุกวันเห็นผลทั้งทางโลกและทางธรรม (พระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระคาถาอื่นๆจะนำลงในเว็บภายหลัง)

  ๑การเจริญภาวณาก็เป็นบุญกุศลมหาศาล เพราะสามารถปราบกิเลสได้หลายตัว ตั้งแต่เริ่มการสวดมนต์สามารถบำเพ็ญได้ครบทั้งกาย วาจา ใจ เช่น กายพนมมือ นอบน้อม ปากสวดมนต์สรรเสริญคุณพระ ใจระลึกถึงคุณพระ
  ผู้ที่สวดด้วยความเคารพตั้งใจเลื่อมใส ยังให้มีบุญประมาณมิได้ ทั้งยังเกิดสวัสดิมงคล

  ๑ผู้ที่ฆ่าสัตว์ใหญ่ ฆ่ามนุษย์ โดยเฉพาะทำแท้ง เป็นบาปก่อให้เกิดทุกข์อุปสรรคทั้งหลายในชีวิตนานาประการ ให้ทำบุญด้วยพระพุทธรูปหน้าตัก 5 นิ้วขึ้นไป ผ้าขาว หรือไตรจีวร จัดอาหารถวายเป็นสังฆทาน อธิษฐานขอบุญพระพุทธเจ้า บุญศักดิ์สิทธิ์ นำพาดวงจิตไปวิมานบุญ ขออโหสิกรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ขอให้มีความสุขด้วยพุทธบารมีธรรม (หรืออาจจะสร้างพระพุทธรูปหน้าตัก 5 นิ้ว อนิษฐานเป็นพระพุทธรูปบูชาอโหสิกรรมพิเศษของเราโดยเชิญดวงจิตของบุตรมาเป็นเทพรักษาประจำองค์พระ ทำการอัญเชิญด้วยการสวดพุทธคุณและพระคาถาต่างๆ ขอบุญพระพุทธเจ้าส่องนำทางขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน) หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตามากๆเพื่อชำระให้จิตใจให้ใสสะอาด

  ๑ผู้ที่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต มีผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอายุสั้น ควรทำบุญด้วยการช่วยชีวิตสัตว์อธิษฐานแผ่เมตตา ขออโหสิกรรม ทำบุญด้วยยารักษาโรค หรือทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ หรือ ด้านการแพทย์ บำรุงพระเณรปฏิบัติ พระอาพาธ เจ็บป่วย

  ๑ผู้ที่สมบัติฉิบหายด้วยเหตุต่างๆ จงทำใจอย่าเสียดายกับทรัพย์นั้นๆ ทำใจให้เป็นบุญมาแทนที่ให้ อธิษฐานสมบัติทั้งหลายที่สูญไปทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต ขอพิจารณาบูชาแก่พระไตรลักษณะญาณ พระ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขอสมบัติทั้งหลายทั้งทางโลก ทางธรรมหลั่งไหลเข้ามาเป็นหมื่นเท่าทวีคูณ และควรให้ทานตามโอกาส

  ๑บางท่านที่เป็นหนี้สงฆ์ หนี้สินทรัพย์ หนี้สิน หนี้เวรหนี้กรรม กับผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งชาติก่อน ชาตินี้ ให้อธิษฐานสร้างพระชำระหนี้ ถวายในพระศาสนา อาจจะเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไปจนถึง 4 ศอกหรือ มากกว่านั้น อธิษฐานชำระหนี้ และปิดทองคำแท้ที่องค์พระ ตั้งแต่ 3 แผ่นขึ้นไปหรือทั้งองค์ก็ยิ่งดี พร้อมปัจจัยศรัทธา เขียนหน้าซองถวายชำระหนี้สงฆ์ หนี้สินทรัพย์ หนี้สิน หนี้เวรหนี้กรรม ขอให้หมดหนี้มีสินด้วยพระพุทธรัตนตรัย เป็นแก้ววิเศษประมาณมิได้

  ๑ทุกข์เพราะความรัก เพราะเคยทำชั่วเรื่องความรักไว้ ให้ตั้งใจรักษาศีลถือบวชแล้วเจริญปัญญาให้มากๆ ความรักไม่ได้ทำให้ผู้ใดทุกข์ แต่ ทุกข์เพราะการยึดติด ไม่ปล่อยวางปราถนาที่จะครอบครองจึงเป็นทุกข์ ดังนั้นจึงควรรู้จักให้รู้จักรักโดยไม่หวังผลตอบแทน และที่สำคัญจงรักตนเองให้มากๆ ทำชีวิตให้มีคุณค่าเพื่อตนเองและคนที่เรารัก

  ๑ทุกข์เรื่องคู่ครอง ให้พิจารณาว่าอาจจะมีหนี้เวรหนี้กรรม ต้องชดใช้ ให้จุดเทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก ดอกไม้5สี (ถ้าเป็นดอกกุหลาบได้ก็ดี) อธิษฐานบูชาพระ หากแม้นมีหนี้เวรหนี้กรรม ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน น้อมจิตระลึกถึงบุญกุศลทีเคยสร้างร่วมกันชักนำดวงจิตให้คิดดีต่อกัน แล้วแผ่เมตตาให้มากมาก ย่อมเกิดผลดี ตลอดทั้งให้พิจารณา สิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน อะไรควรไม่ควร แก้ไขตามเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ ต้องแก้ด้วยสติปัญญา

  ๑ผู้ถูกหลวงลวง เพราะเคยทำกรรมชั่วทางวาจา ให้ตั้งใจรักษาสัจจะในสิ่งที่ดีงามเรื่องไดเรื่องหนึ่งเช่นตั้งสัจจะว่าจะสวดมนต์ทุกวันก็ทำให้ได้ พูดแต่สิ่งที่ดีงาม
  ๑ผู้สติไม่ดี อาจจะเพราะกรรมชั่วในสิ่งที่มึนเมา จึงให้งดของมึนเมาทั้งหลายเพื่อสร้างสติ อธิษฐานว่าจะดื่ม จะสูบให้น้อยลงและเลิกละ หากทำได้ก็ชนะตัวเอง
  ๑ผู้เลี้ยงลูกหลานไม่ได้ดีควรสั่งสมกตัญญูกตเวทิตาธรรม อธิษฐานขอพร พระแจกหนังสือธรรมะ เพื่อสั่งสอนคนให้เป็นคนดี ควรป้อนข้อมูลดีๆ ไม่ควรแช่งด่าลูกหลาน ถ้าใครแช่งด่าไว้มากมากควรสวดมนต์ ขอถอนคำแช่งด่า เปลี่ยนคำอธิษฐานในทางที่ผิดเป็นในทางที่ดี

  ๑บางท่านที่อยู่อาศัยเป็นทุกข์ ก็ให้ตั้งขันน้ำที่หน้าพระเจริญพระพุทธมนต์ต่างๆ จุดเทียนทำน้ำมนต์ เวลาดับเทียนก็ขอให้ดับความทุกข์เร่าร้อนทั้งหลาย และแผเมตตาพรหมวิหาร อุทิศบุญกุศลให้กับระภูมิเจ้าที่ เทวดา สรรพชีวิตทั้งหลาย อธิษฐานขอน้ำพุทธบารมีไปประพรมให้ทั่วบริเวณบ้าน ขอบันดาลให้สิ่งที่ร้ายกลายเป็นดี

  ๑บางท่านอายุถึงเบญจเพศดวงไม่ดี เนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตามไม่ว่า ราหูเข้า พระเสาร์แทรก เราอาจจะทำพิธีบูชารับส่งรวมกันทุกพระองค์พร้อมกันทีเดียวก็ได้ โดยหาเทียนใหญ่พอประมาณ ปิดทองคำแท้ อธิษฐานเป็นเทียนเสริมดวงเสริมสิริมงคล ดวงชะตาชีวิต ให้แต่งดอกไม้ธูปเทียนภาวนา สวดอิติปิโสนพเคราะห์ เต็มสูตร บูชาเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาดวง ขอให้กลับร้ายกลายเป็นดี ที่ดีแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไป อาจสวดมนต์พระคาถาต่างจนหมดเล่ม หรือ นั่งสมาธิต่อด้วยก็ยิ่งดี

  ๑กิจการค้าขายไม่ประสบสำเร็จ ให้พิจารณาแก้ไขตามเหตุอันสมควร หรือจะใช้วิธีช่วย คือ จุดธูปอธิษฐาน ให้เอาธูปที่ใช้ทั้งห่อมาทำพิธีสวดอิติปิโสนพเคราะห์และพระคาถาต่างๆ แล้วอธิษฐานขอให้เป็นธูปสารพัดดี เวลาใช้ให้จุดปักกลางแจ้งโดยใช้จำนวนตามกำลังวัน และสวดคาถาบูชาประจำวัน ตามด้วยพระคาถาอื่นๆขอในสิ่งที่ดีงาม ธูปนี้สามารถใช้บูชาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดี (ดูหัวข้อ ทานส่งผลให้มีทรัพย์ ประกอบ)

  ๑บางท่านมีคนทักว่ามีองค์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษา ไปรับขันธ์รับพานมาปรากฏว่าไม่ดีขึ้น แย่ลงกว่าเดิม หรือถูกหลอกลวง ให้เสียเงินเสียทองอันนี้ให้พิจารณาให้ดี มีอีกวิธีหนึ่งให้จัดธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม ดอกบัว 5 ดอก (ดอกอะไรก็ได้ที่หาได้) ตั้งขันธ์บูชาถึง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาตน องค์ครูบาอาจารย์ทั้ง 108 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เป็นมิ่งเคารพ ให้ตั้งขันธ์ 5 นี้ในวันดี เช่น วันพฤหัสบดี โดยตั้งชุมนุมเทวดา สมาทานศีล สวดมนต์บูชา และแผ่เมตตา
  ๑การกินมังสวิรัติ การงดเว้นเนื้อสัตว์นอกจากให้ใจเบากายเบา ย่อมช่วยลดปริมาณการฆ่าสัตว์ได้ ร่างกายสะอาด เทวดาย่อมรักษา ให้พิจารณาเป็นเพียงธาตุ แผ่เมตตา เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกัน

  ๑ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนนอนสวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตา จะยังผลให้จิตใจสบายให้นอนหลับสนิท

  ๑ผู้ที่นอนฝันร้าย แก้ด้วยพระคาถา ดังนี้ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญ จะโยขามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตังพุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯฯ

  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้เลือกใช้ตามโอกาส ย่อมสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี มงคลชีวิตได้ ทุกสิ่งในโลกเป็นอนิจจังทั้งหมด อย่ามองแต่ภายนอกให้มองภายในใจของเราบ้าง พระท่านว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง มีอานิสงค์สูงสุด การสร้างหนังสือธรรมทุก1ตัวอักษรเปรียบเสมือนการสร้างพระ 1องค์ ย่อมมีเทวดามารักษา กำจัดโรคเวรโรคกรรม บรรเทาหนี้กรรมได้ทำให้เจริญรุ่งเรือง
  อนิษฐานในทางชอบธรรม จะสำเร็จสมปราถนา
  ที่มาจาก .dandham.com

 2. #2
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ lukhin_inter
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  ที่อยู่
  อิสานใต้ ประเทศไทย
  กระทู้
  2,090
  ขอบพระคุณหลายๆ เจ้าคะ

 3. #3
  สาธุ ขอบคุณนะคะที่นำสิ่งชี้แนะทางแก้ทุกขมานำเสนอ

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นา ดอกจาน
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  FL,USA
  กระทู้
  263

  ธรรม วิธีลดเคราะ "กรรม"

  ก่อนนอนรักษาศีล แปด ต้องสมาทานศีลแปดก่อนนอน ด้วยหรือเปล่าคะ ??
  จะรอพระคาถาปัจเจกพุทธเจ้านะคะ!!!!

  สวดมนต์และยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก พระคาถาชินบัญชร พาหุงฯ มหาาฯ
  จนจบเล่มใหญ่ แทบทุกวันค่ะ(ยกเว้นวันไหนที่ไม่สบาย)
  จะเพียรปฎิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ !!
  ขออนุโมธนา สาธุ กับเจ้าของกะทู้ด้วยค่ะ!!ธุจ้า

  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิธุจ้าธุจ้าธุจ้า

  ธรรม วิธีลดเคราะ "กรรม"
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นา ดอกจาน; 19-11-2009 at 22:43. เหตุผล: ไม่เรียบร้อย

 5. #5
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,605
  บล็อก
  197
  ขอบคุณมากๆๆ นะคะ

 6. #6
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ กำลังใจ
  วันที่สมัคร
  Mar 2007
  กระทู้
  1,611
  บล็อก
  1
  ขอบคุณหลายเด้อ ที่นำมาฝากกัน

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวเมืองลำดวน
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  กระทู้
  656
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลสาระดีๆดีครับ

 8. #8
  Membership renewed สัญลักษณ์ของ บ่าวจ้ำ
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  ขัวข้วมของหนองคาย
  กระทู้
  579
  บล็อก
  2

  คำถาม และรอคำตอบ จ้ำแจมจัง

  อย่างฆ่าสัตว์ใหญ่ ฆ่ามนุษย์

  แล้วสร้างพระพุทธรูปถวาย...จะลดกรรมได้อย่างไรครับ

  ไหนว่ากรรมชั่วส่วนกรรมชั่ว..ไม่สามารถเอากรรมดีมาหักลบกันได้

  .......โปรดอรรถาธิบายเพิ่มเติม..ข้าพเจ้ายังไม่แจ้ง..............

 9. #9
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ใต้ร่มประดู่
  วันที่สมัคร
  Jul 2007
  ที่อยู่
  BKK Metropolis
  กระทู้
  346

  ช่วยตอบครับ

  ช่วยตอบครับ กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ บ่าวจ้ำ ช่วยตอบครับ
  อย่างฆ่าสัตว์ใหญ่ ฆ่ามนุษย์

  แล้วสร้างพระพุทธรูปถวาย...จะลดกรรมได้อย่างไรครับ

  ไหนว่ากรรมชั่วส่วนกรรมชั่ว..ไม่สามารถเอากรรมดีมาหักลบกันได้

  .......โปรดอรรถาธิบายเพิ่มเติม..ข้าพเจ้ายังไม่แจ้ง..............
  กรรมดี กรรมชั่ว ลบล้างกันได้ไหม

  ตามหลักกรรม หลักแห่งเหตุปัจจัยของสรรพชีวิต กรรมดี กรรมชั่ว แยกกันโดยเด็ดขาด จะทำกรรมดีเพื่อลบกรรมชั่วนั้นลบไม่ได้

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฏแห่งกรรมซับซ้อนนัก มีเงื่อนไขมากมายและเป็นรายละเอียดเฉพาะแต่ละบุคคลที่ทำมา สร้างมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน ทั้งกรรมดี กรรมชั่วและกรรมกลางๆ คือ กรรมที่ไม่ดีไม่ชั่ว (ท่านจึงบอกว่า เรื่องของกรรม เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิด เป็นหนึ่งในอจินไตย ๔ คือ เรื่องที่ไม่ควรคิด ๔ ประการ คือคิดแล้วก็ปวดหัวเปล่าๆ ใครคิดเรื่องเหล่านี้จนมากไป หมกมุ่นไป ก็อาจฟั่นเฟือนไปได้เหมือนกัน นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับโลก เรื่องวิสัยของพระพุทธเจ้า
  เรื่องของกรรมและเรื่องวิสัยของผู้ได้ฌาน)

  กรรมนี้ซับซ้อน และจะให้ผลแน่นอนเมื่อได้โอกาส สบจังหวะที่จะให้ผล ดังนั้นท่านจึงแนะนำให้หมั่นทำแต่กรรมดี เพราะอะไรก็เพราะว่า ปัจจุบัน เป็นผลจากอดีต (คือที่เรากำลังเป็นอยู่ ไม่ว่าดีชั่วอย่างไร ก็คือ ผลของกรรมที่เราเองเคยสร้าง เคยก่อ เคยทำเอาไว้เองในอดีต ไม่ว่าอดีตใกล้ คือในชาตินี้ หรืออดีตไกล คือในชาติภพก่อนๆทั้งใกล้และไกล ซึ่งมาได้จังหวะส่งผลในชาตินี้ ในปัจจุบันขณะนี้เอง) ดังนั้น การกระทำของเราทุกคนในปัจจุบันนี้เอง ก็เป็นการก่อร่างสร้างเหตุ กำหนดอนาคตของเราเองในสังสารวัฏอยู่ ท่านจึงแนะนำให้ทำแต่ความดี อยู่ในศีลในธรรม (เพื่อให้ได้เกิดดี) ให้หมั่นทำบุญทำทาน (เพื่อให้มีกินมีใช้ไม่ลำบากอดอยาก) ให้มีเมตตา ไม่เย่อหยิ่งไม่ดูถูกคนอื่น (เพื่อให้ได้เกิดในครอบครัวที่ดี ตระกูลที่สูง) ฯลฯ
  และที่สุด หากเป็นไปได้ ก็ให้หมั่นเจริญสติปัฏฐานสี่ไปด้วยเพื่อแผ้วทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ออกจากทุกข์

  อย่างไรก็ตาม แม้กรรมดีกรรมชั่วจะลบล้างกันไม่ได้ แต่หากเราทำดีมากๆ จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ ก็เป็นไปได้ว่าเรากำลังสร้างกรรมดีอันต่อเนื่องทำให้ไม่ค่อยจะเปิดโอกาสให้ผลกรรมชั่วในอดีตมาแทรกได้
  (ก็คือ กรรมดีที่เรากระทำ ปิดโอกาสให้กรรมชั่วได้แสดงผลนั่นเอง)อันนี้กล่าวโดยกว้างๆ

  ดังนั้น หากเราตั้งใจทำแต่ความดี ตั้งใจชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นนิจสิน กรรมไม่ดีเราไม่ทำ พยายามเลิกทำกรรมชั่วทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ ก็เท่ากับเรากำลังไม่สร้างกรรมชั่วเพิ่ม ไม่เพิ่มการรับผลในทางลบให้กับทางของตัวเองในวัฏสงสาร ชีวิตข้างหน้าต่อๆ ไปก็น่าจะมีแต่ดีและดียิ่งๆ ขึ้น ก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกัน


  เครดิต คุณสมบูรณ์

 10. #10
  Membership renewed สัญลักษณ์ของ บ่าวจ้ำ
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  ขัวข้วมของหนองคาย
  กระทู้
  579
  บล็อก
  2

  สว่างใจ จ้ำแจมจัง

  สาธุ...ข้าพเจ้าแจ้งใจแล้ว

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •