แกงส้มหมากกอและหมากถัวเจ

มื้อวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 12 จ้า เด็กน้อยเลยเฮ็ดเมนูเจสู่พี่น้องกินจ้า ย่านบ่แซบเลยตำส้มอีกครกหนึ่งจ้า อิอิอิ c06:

แกงส้มหมากอและหมากถัวเจ


แกงส้มหมากอและหมากถัวเจ


แกงส้มหมากอและหมากถัวเจ


แกงส้มหมากอและหมากถัวเจ


พาข้าวพร้อมแล้วมาเด้อกินข้าวกันจ้า c06:


แกงส้มหมากอและหมากถัวเจ