กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: ผู้ใดสร้างบุญ-บาป

 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ญา ทิวาราช
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  838
  บล็อก
  17

  บ้านมหาโพสต์ ผู้ใดสร้างบุญ-บาป


  ผู้ใดสร้างบุญ-บาป เมื่อหักลบกันแล้ว!  * บุญมีมากกว่าบาป แต่ไม่ถึง ๓,๐๐๐ บุญจักได้ไปเกิดเป็นมนุษย์
  * บุญมีมากกว่าบาป ๓,๐๐๐ บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นล่าง
  * บุญมีมากกว่าบาป ๑๐,๐๐๐ บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นกลาง
  * บุญมีมากกว่าบาป ๑๕,๐๐๐ บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นสูง
  * บุญมีมากกว่าบาป ๑๐๐,๐๐๐ บุญขึ้นไป จักได้เป็นพุทธเทพเจ้า ณ สุขาวดีแดนสุขสันต์

  * บาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ตามกรรมแห่งตน
  * ส่วนผู้สร้างบาปหนัก จีกตกอเวจีตลอดกาล
  หน่วยบุญ
  ซื่อสัตย์สุจริต ๕,๐๐๐ บุญ
  บริจาคช่วยงานศพ ๑ บาท ๐.๗ บุญ
  ระงับคดี ๑ คดี ๑๐ บุญ
  สละชีพเพื่อชาติ ๕,๐๐๐ บุญ
  ไม่ยอมคบชู้ (เมื่อมีโอกาส ๑ ครั้ง) ๑๐๐ บุญ
  ทำลายซ่องโสเภณี ๑ แห่ง ๑,๐๐๐ บุญ
  บริจาคที่ดินเพื่อประโยชน์สังคม ๙,๖๐๐ บุญ
  การบำเหน็จ,ลงโทษ ยุติธรรม ๑ ครั้ง ๐.๗ บุญ
  ขุดลอกระบายคู คลอง ๑ ครั้ง ๙ บุญ
  พิมพ์แจกหนังสือธรรมะ ๑ เล่ม ๓ บุญ
  เก็บได้ทรัพย์คืนเจ้าของ ๑ บาท ๑ บุญ
  ชักชวนคนให้กินเจ ๑๐๐ บุญ
  บำเพ็ญธรรมจริงจัง (ละชั่วทำดี) ๑๐,๐๐๐ บุญ
  บริจากเงินแก่คนยากไร้ ๑ บาท ๐.๗ บุญ
  ครูสอนคุณธรรม (ทำความดี) ๑ ครั้ง ๑ บุญ
  ผู้น้อยรับใช้ผู้ใหญ่ ๑ ครั้ง ๓ บุญ
  เสียภาษีครบถ้วน ๑ ครั้ง ๕ บุญ
  แสดงละครแนวสร้างสรรค์คุณธรรม ๑ ครั้ง ๑๐ บุญ
  ถูกหยามไม่โกรธ ๑ ครั้ง ๑ บุญ
  พี่น้องรักใคร่ไม่แก่งแย่ง ๑๐๐ บุญ
  หญิงครองม่ายไม่ด่างพร้อยตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บุญ
  รับใช้พ่อแม่ ๑ ครั้ง ๔ บุญ
  ดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ด้วยกตัญญูตลอดชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ บุญ
  กิริยาวาจาสุภาพ ๑ ครั้ง ๐.๕ บุญ
  บริการให้ความสะดวก ๑ ครั้ง ๑ บุญ
  ไม่ยอมรับสินบน ทำตามหน้าที่ ๑ ครั้ง ๘ บุญ
  มีสัจจะ,ทำตามสัญญา ๑ ครั้ง ๑ บุญ
  ปล่อยนก ปล่อยปลา ๑ ชีวิต ๑ บุญ
  บริจาคยารักษาโรค ๑ ครั้ง ๓ บุญ
  เก็บกวาดขยะ ถนน คู คลอง ๑ ครั้ง ๐.๔ บุญ
  ขายสินค้าคุณภาพดีราคาต่ำ ๑ ครั้ง ๐.๓ บุญ
  เก็บหล่นธัญญาหาร ๑๐ เม็ด ๑ บุญ
  ยกย่องครุอาจารย์ ๑ ครั้ง ๑ บุญ
  อดกลั้นตัณหาราคะ ๑ ครั้ง ๑๐ บุญ
  ทำหน้าที่แม่บ้านดูแลเรือนเรียบร้อย ๑ วัน ๓ บุญ
  สามีภรรยานับถือกันและกัน ๑ ครั้ง ๑ บุญ
  มีสามีเดียวภรรยาเดียว ตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บุญ


  หน่วยบาป
  คบชู้ ๑ ครั้ง ๑๐๐ บาป
  สร้างความด่างพร้อยแก่หญิงม่าย ๑ คน ๑๐,๐๐๐ บาป
  ตั้งซ่องโสเภณี ๑ แห่ง ๑,๐๐๐ บาป
  ข่มขืนหญิง ๑ ครั้ง ๑๕,๐๐๐ บาป
  การบำเหน็จ,ลงโทษ ไม่ยุติธรรม ๑ ครั้ง ๓ บาป
  ปิดกั้นทางสัญจรน้ำหรือบก ๔๐๐ บาป
  ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้าน ๑๐,๐๐๐ บาป
  ก่อความวุ่นวายแก่บ้านเมือง ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ บาป
  หลงเมียน้อยข่มเหงเมียหลวง ๑๕,๐๐๐ บาป
  ใช้เวทมนต์คาถาทำร้ายคน ๒๐,๐๐๐ บาป
  รับสินบนรังแกคน ๒๐,๐๐๐ บาป
  เป็นลูกทรพี ตกอเวจีตลอดกาล
  ฆ่าชิงทรัพย์ ๑ ครั้ง ๒๕,๐๐๐ บาป
  ยุยงให้เกิดเรื่องราว ๑ เรื่อง ๑๐๐ บาป
  ขายชาติ ๕๐,๐๐๐ บาป ตกอเวจีตลอดกาล
  เนรคุณผุ้มีบุญคุณ ๒๐,๐๐๐ บาป
  ตัดไม้ทำลายป่า ๓๐,๐๐๐ บาป ตกเดรัจฉานภูมิ
  ภรรยาข่มเหงไม่นับถือสามี ๑๕,๐๐๐ บาป
  ค้างหนี้ไม่ชำระ ๑ บาท ๐.๖ บาป
  รับทรัพย์อันมิชอบ,ฉ้อโกง ๑ บาท ๑ บาป
  เสียสัจจะ,ผิดนัด,พูดเท็จ ๑ ครั้ง ๑ บาป
  ล่ายิงสัตว์ ๑ ชีวิต ๐.๕ บาป
  ทำแท้ง ๑ ครั้ง ๑,๐๐๐ บาป
  ปากร้ายชอบด่าคน,นินทาคน ๑ ครั้ง ๑ บาป
  ทิ้งขยะลงถนน คู คลอง ๑ ครั้ง ๐.๔ บาป
  ปนปลอมสินค้า,ขายยาปลอม,ยาเสื่อม ๑ ครั้ง ๕ บาป
  ทิ้งธัญญาหาร (ข้าว) ๑๐ เม็ด ๑ บาป
  ลบหลู่ครูอาจารย์ ๑ ครั้ง ๑ บาป
  หน้าด้านไร้ยางอาย ๑ ครั้ง ๑ บาป
  เที่ยวซ่อง ๑ ครั้ง ๑๐๐ บาป
  ภรรยาบ่นว่าสามี ๑ ครั้ง ๓ บาป
  สามีภรรยาทะเลาะวิวาทกัน ๑ ครั้ง ๒ บาป
  แย่งสามีภรรยาผู้อื่น ๑ คน ๑,๐๐๐ บาป
  เที่ยวขีดเขียนเลอะเทอะในที่สาธรณะ ๑ ครั้ง ๑ บาป
  เล่นการพนัน ๑ ครั้ง ๕ บาป
  เก็บได้ทรัพย์ไม่ยอมคืนเจ้าของ ๑ บาท ๑ บาป
  ฆ่ากุ้ง ปลา เป็นอาหาร ๑๐ ชีวิต ๑ บาป
  ฆ่าตัวตาย ๑,๐๐๐ บาป
  พูดล้อเลียนผู้อัปลักษณ์,มีปมด้อย ๑ คำ ๕ บาป
  ตำหนิศาสนาอื่น ๑ ครั้ง ๑๐๐ บาป
  สร้างหนังสือลามก ๑ เรื่อง ๓,๐๐๐ บาป
  ส่งเสริมคนทำชั่ว ๑ ครั้ง ๔ บาป
  ไม่ยอมเสียภาษี ๑ ครั้ง ๘ บาป
  แสดงละครพาเสื่อมเสียศิลธรรม,ลามก ๑ ครั้ง ๑๐๐ บาป
  พูดหยาบคายลามก ๑ ครั้ง ๑๐ บาป
  โกรธไม่หาย ๑ ครั้ง ๓ บาป
  พี่น้องโกรธเคืองกัน ๑๐๐ บาป
  โกรธเคืองพ่อแม่ ๑ ครั้ง ๑ บาป
  ขัดคำสั่งพ่อแม่ ๑ ครั้ง ๑๐ บาป
  ไม่เหลี่ยวแลพ่อแม่ ๑ วัน ๐.๕ บาป

  "บาปบุญมากหรือน้อยที่ไร้ผลไม่มี"  ที่มา พลังจิต.คอม


  __________________
  จงมองตนเองก่อนมองผู้อื่น ความสุขอยู่คู่กับความทุกข์เสมอ
  ใครเห็นสรรพสิ่งว่าไม่จริง...นั้นคือ....ผู้รู้จริง

 2. #2
  ภรรยาบ่นว่าสามี ๑ ครั้ง ๓ บาป

  แล้วสามีบ่นภรรยา บาปจะเสมอกันหรือไหมน้อ สาธุ

  ต่อไปสิกล้าจ่มให้ผู้อยู่บ้านบ่น้อ

 3. #3
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวเมืองปลาดิบ
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  ที่อยู่
  TOKYO JAPAN
  กระทู้
  145
  อยากไปทำลายซ่องเนาะครับบุญหลายคัก ....นอกนั้นกะ สิสะสมเอาดอกครับบุญ....ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการสะสมบุญแล้วกะสิได้ ละบาป ไว้พร้อม...สาธุ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •