เมนูเช้าวันพฤหัสบดี...แจ่วทอดปลาร้าถ้วยเก่า และต้มไข่ อร่อยที่สุดในโลก อิอิอิ


มื้อนี้บ่มีแนวเฮ็ดจ้า เห็นปลาร้าทอด และทอดปลาส่มเหลืออยู่กะเลยเอามาป่นจ้า ย่านกินบ่ได้กะเลยต้มไข่สองหน่วยจ้า เมนูเช้าวันพฤหัสบดี...แจ่วปลาร้าทอดถ้วยเก่า และต้มไข่ อร่อยที่สุดในโลก อิอิอิเมนูเช้าวันพฤหัสบดี...แจ่วปลาร้าทอดถ้วยเก่า และต้มไข่ อร่อยที่สุดในโลก อิอิอิ

เมนูเช้าวันพฤหัสบดี...แจ่วปลาร้าทอดถ้วยเก่า และต้มไข่ อร่อยที่สุดในโลก อิอิอิ


เมนูเช้าวันพฤหัสบดี...แจ่วปลาร้าทอดถ้วยเก่า และต้มไข่ อร่อยที่สุดในโลก อิอิอิ


เมนูเช้าวันพฤหัสบดี...แจ่วปลาร้าทอดถ้วยเก่า และต้มไข่ อร่อยที่สุดในโลก อิอิอิ


เมนูเช้าวันพฤหัสบดี...แจ่วปลาร้าทอดถ้วยเก่า และต้มไข่ อร่อยที่สุดในโลก อิอิอิ