ก.ตร.คลอดโผ36นายพลสัณฐานคุมนครบาลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

"สุเทพ" ดัน ก.ตร.รับมติบอร์ดกลั่นกรองชุดใหม่ แม้ "ปุระชัย-พิชิต" วอล์กเอาท์ "สันฐาน" คนสนิทสุเทพนั่งคุมนครบาล "กฤษฎา พันธุ์คงชื่น" โยกจากอีสานคุมภาค 1 คนสนิท "อนุพงษ์" ออกจากกรุนั่งภาค 7

ในที่สุดการแต่งตั้งโยกย้ายนายพลก็ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ตร.เรียบร้อยแล้ว หลังจากการประชุมล่มไม่เป็นท่ามาแล้วหลายครั้ง โดยเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เดินทางมาเป็นประธานในการประชุม ก.ตร. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 ทั้งนี้ ก.ตร.ประกอบด้วย รรท.ผบ.ตร., รอง ผบ.ตร. ซึ่งเป็น ก.ตร.ในตำแหน่งเข้าประชุมตามปกติ ส่วน ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 10 คนได้ข้อยุติ โดยให้ พล.ต.ท.อดิเทพ เป็น
ผบช.ปส. พล.ต.ต.ตรีทศ เป็น ผบช.ส.
พล.ต.ท.วุฒิ เป็น ผบช.ตม.
พล.ต.ท.กฤษฎา เป็นผบช.ภ.1
พล.ต.ต.เดชาวัตร เป็น ผบช.ภ.3
พล.ต.ต.เฉลิมชัย ขึ้นเป็น ผบช.ภ.4
ส่วน พล.ต.ต.พงษ์สันต์ ขึ้นเป็น ผบช.ภ.7
พล.ต.ท.พิทักษ์ เป็น ผบช.ภ.8
ส่วนพล.ต.ท.วีระยุทธ ขึ้นเป็น ผบช.ภ.9


ดังนั้นรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผ่านคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 15 วันที่ 16 พ.ย. ในระดับรองผบ.ตร. ที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง ได้โยก

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ที่ปรึกษา (บ.10)ด้านความมั่นคง1และพล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต ที่ปรึกษาสบ 10 ด้านความมั่นคง 2 เข้าดำรงตำแหน่ง รองผบ.ตร.ในตำแหน่งหลัก และการเลื่อน พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส (นรต.27) ผช.ผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 1 พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว (นรต.29) อาวุโสอันดับ 2 และพล.ต.ท. ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา (นรต.28) ผช.ผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 3 ขึ้นเป็นที่ปรึกษา(สบ 10) เทียบเท่ารองผบ.ตร.


ระดับ ผช.ผบ.ตร.เลื่อน พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.น.(นรต.30) พล.ต.ท.ประชิน วารี จตร.(สบ8) ขึ้นเป็น รองจตร.(สบ9) เทียบ เท่า ผช.ผบ.ตร. แทน พล.ต.ท.พรชัย พันธุ์วัฒนา รองจตร.(สบ9) ที่เออร์ลี่รีไทร์ พล.ต.ท. จิโรจน์ ไชยชิต ผบช.ศ.(นรต.28) ขึ้นเป็น ผช. ผบ.ตร. พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง ผบช.ส. ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ตร. พล.ต.ท.บรรจง ตันศยานนท์ จตร.(สบ8) ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ตร. พล.ต.ท. สถาพร ดวงแก้ว รองจตร.(สบ.9) โยกเป็นผช.ผบ.ตร.ตำแหน่งหลัก และให้ พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันทน์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รองจตร.(สบ.9) พล.ต.ท.ชลธาร จิราณรงค์ ผบช.นรป. ขึ้นเป็น รอง.นรป.(สบ9)ส่วนตำแหน่งระดับ ผบช. สำหรับ พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผบช.ภ.8(นรต.28) คนสนิทนายสุเทพ ย้ายมานั่งเป็น ผบช.น. พล.ต.ต. เดชาวัต รามสมภพ รองผบช.ภ.3 คนสนิทนายเนวิน ชิดชอบ ขึ้นเป็นผบช.ภ.3 พล.ต.ท.กฤษฎา พันธุ์คงชื่น ผบช.ภ.3.ย้ายเป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.สันติ เพ็ญสูตร รองผบช.ภ.9 ขยับขึ้นเป็นผบช.ภ.4 พล.ต.ต.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน รองผบช.น. คนสนิทนายชวน หลีกภัย อดีต นายกฯ เป็นผบช.ภ.7 พล.ต.ท.ถวิล สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.7 เป็น จตร.(สบ8) พล.ต.ต.พิทักษ์ จารุสมบัติ รองผบช.สตม. เป็น ผบช.ภ.8 พล.ต.ท. วีรยุทธ สิทธิมาลิก ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. คนสนิท พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. เป็นผบช.ภ.9 พล.ต.ท.ธีระยุทธ กิติวัฒน์ ผบช.งป.เป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ผบช. สตม. โยกเป็น ผบช.ศ.
พล.ต.ต.อติเทพ ปัญจมานนท์ รองผบช.ปส. ขยับขึ้นเป็นผบช.ปส.พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผบช.ปส.ย้ายเป็น ผบช.สตม. พล.ต.ต.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย รอง ผบช.ส. ขยับขึ้นเป็นผบช.ส.พล.ต.ท. อุดม รักศีลธรรม จตร.(สบ.8) เป็น ผบช.สตส. พล.ต.ต.ยงยุทธ เตียวตระกูล รองผบช.ภ.7 เป็น จตร.(สบ.8) พล.ต.ต.เอกรัตน์ มีปรีชา รองผบช.น. ขึ้นเป็น จตร.(สบ8) พล.ต.ต.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผบช.ปส. เป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ธนากร ศิริอัฐ รองผบช.สตม. ขึ้นเป็น ผบช.งป. พล.ต.ต.จงเจตน์ อาวน์เจนพงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ7) เป็นนายแพทย์ใหญ่(สบ 8) พล.ต.ต.ไตรรัตน์ อมาตยกุล นรป.(สบ7) ขึ้นเป็น ผบช.นรป. (สบ8) พล.ต.ต.วิบูลย์ บางท่าไม้ รอง.ผบช.น. เป็น ผบช.ประจำ.สง.ผบ.ตร.พล.ต.ต.คัคคพงศ์ ศรีพาณิชย์ รองผบช.ส. เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ภัทรชัย หิรัญญะเวช รองผบช.กมส. เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.พล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา รอง.ผบช.น.คนสนิท นายเนวิน ชิดชอบ ได้รักษาการ ผบช.ประจำ.สง.ตร.(ทนท.ประสานนายกรัฐมนตรี) เนื่องจากไม่ครบหลักเกณฑ์ เนื่องจากครองตำแหน่งรองผบช.เพียง 1 ปี เท่านั้น


ด้านพล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แถลงภายหลังการประชุม ว่า

คณะกรรมการก.ตร.ได้ใช้เวลานานในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้
เนื่องจากการแต่งตั้งระดับรองผบ.ตร.-ผบช.ต้องทำอย่างรอบคอบ
เนื่องจากเป็นตำแหน่งสำคัญ และคณะกรรมการคัดเลือก
ได้ใช้เวลายาวนานในการพิจารณา

ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้มีทั้งหมด 36 ตำแหน่ง
เป็นรองผบ.ตร.หมุนเวียน 2 ตำแหน่ง
ระดับผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นรองผบ.ตร. 3 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผบ.ตร.หมุนเวียน 1 ตำแหน่ง
ผบช.ขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร. 7 ตำแหน่ง ผบช.หมุนเวียน 8 ตำแหน่ง
รองผบช.ขึ้นผบช.15 ตำแหน่ง