ปลาจะหมดโลก
อีกประมาณ 39-40 ปีนับจากนี้.. อุตสาหกรรมประมงทั่วโลกจะถึงวันล่มสลาย สาเหตุเพราะในท้องทะเล-มหาสมุทร ไม่มี "ปลา" หลงเหลือพอให้จับมาบำรุงบำเรอกระเพาะมนุษย์อีกต่อไป!


คนออกมาประกาศคำทำนายดังกล่าว ก็คือ


"บอริส เวิร์ม" นักชีววิทยาทางทะเล แห่งมหาวิทยาลัยดาลฮูซี่ สถาบันการศึกษาเก่าแก่ของประเทศแคนาดา


เวิร์ม บอกว่า จากการศึกษาและสำรวจทางสถิติ พบว่า 3 ปัจจัยหลัก ที่ทำให้ประชากรสัตว์ทะเล โดยเฉพาะปลา ลดน้อยถอยลงไปทุกวัน ได้แก่


1. ภาวะโลกร้อน

2. มลพิษในท้องทะเล

3. รูปแบบการทำประมงแบบอุตสาหกรรม ซึ่งจับปลามาขายและบริโภคมากเกินกว่าเหตุ


ถ้าภัยคุกคามข้างต้นยังไม่หมดไป คาดว่าภายในปีค.ศ.1048 หรือ พ.ศ.2599 พันธุ์ปลาสำคัญๆ สำหรับการบริโภคจะหายสาบสูญจากทะเล!


อย่างไรก็ตาม เวิร์มชี้ว่า มีหลายประเทศที่ตระหนักและพยายามแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการออกมาตรการป้องกันการจับปลา ซึ่งผลลัพธ์พบว่า ช่วยฟื้นฟูจำนวน "ประชากรปลา" ให้กลับมาแหวกว่ายในท้องทะเลอย่างเห็นได้ชัด อาทิ มาตรการจำกัดพื้นที่หาปลา


มาตรการควบคุมเครื่องมือ-เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมประมง และออกกฎหมายห้ามใช้อวน-ตาข่ายบางชนิด


"ขณะนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดโดยด่วน จากเดิมที่เคยคิดว่าจะหาประโยชน์จากท้องทะเลให้มากที่สุดได้อย่างไร มาเป็นเราจะช่วยฟื้นฟูทะเลด้วยวิธีไหน น่าดีใจที่ประเทศต่างๆ เพิ่มพื้นที่สงวนเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำมากขึ้น และอีกหลายประเทศควรเริ่มดำเนินการตาม เพราะสิ่งใดส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมก็ย่อมดีกับมนุษย์เช่นกัน" เวิร์ม กล่าว

"ทรัพยากรธรรมชาติ" ทุกชนิดนั้นมีวันหมดสิ้นไปจากโลก


ถ้าคนยุคปัจจุบันยังตะบี้ตะบันล้างผลาญสนองตัณหาลูกเดียว สุดท้ายคงไม่มีอะไรเหลือให้ลูกหลาน!


ขอบคุณหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์


ปลาจะหมดโลก