กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: การทำบุญ

Blogger
 1. #1
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ใต้ร่มประดู่
  วันที่สมัคร
  Jul 2007
  ที่อยู่
  BKK Metropolis
  กระทู้
  336

  การทำบุญ


  การทำบุญ

  บารมี ๑๐ โดย ... พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี  การทำบุญ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้

  ให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลเลย ๑๐๐ ครั้ง ไม่เท่ากับคนที่เคยมีศีลแต่ขาดไปแล้ว ๑ ครั้ง หมายความว่ายังมีความดีอยู่บ้าง

  ให้ทานแก่คนที่เคยมีศีลแล้วขาด ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับท่านที่ทรงศีลบริสุทธิ์ ๑ ครั้ง

  ให้ทานกับท่านที่มีศีลบริสุทธิ์ ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับกับให้ทานกับท่านผู้ทรงฌาน หรือท่านปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติมรรค ๑ ครั้ง

  ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติมรรคหมายความว่า ท่านที่ปฏิบัติกรรมฐาน แต่ยังไม่ถึงโสดาปัตติมรรค จะเป็นขั้นไหนก็ตามอย่างน้อยที่สุด จิตของท่านตัดนิวรณ์ มีความเคารพในพระรัตนตรัยจริง ๆ ทรงศีลบริสุทธิ์ ก็มีอานิสงส์มาก

  ให้ทานกับท่านที่ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานกับพระโสดาปัตติผล ๑ ครั้ง

  ถวายทานกับพระโสดาปัตติผล ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานพระสกิทาคามีมรรค ๑ ครั้ง

  ถวายทานกับพระสกิทาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานพระสกิทาคามีผล ๑ ครั้ง

  ถวายทานกับพระสกิทาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีมรรค ๑ ครั้ง

  ถวายทานกับพระอนาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานพระอนาคามีผล ๑ ครั้ง

  ถวายทานกับพระอาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานพระอรหัตมรรค ๑ ครั้ง

  ถวายทานกับพระอรหัตมรรค ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานพระอรหัตผล ๑ ครั้ง

  ถวายทานกับพระอรหัตผล ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ ครั้ง

  ถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ ครั้ง

  ถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง

  ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทาน ๑ ครั้ง


  ตามลำดับการบำเพ็ญทานเป็นดังนี้

  เราจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ไหนเป็นพระอริยเจ้าอย่างนี้รู้ยาก เพราะว่าคนเราติดจริยามากกว่าอย่างอื่น เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดี พระอรหันต์ก็ดี ไม่หัวเราะ ต้องทำหน้าที่เป็นหัวตอ หรือว่าทำปากเป็นสาก เฉย ๆ หน้าบึ้งหน้าตูมอย่างนี้ก็เลยผิด
  ความจริงแล้วถ้าเราไม่รู้อะไรมากไม่แน่ใจ ก็ดูจริยาภายนอกท่านน่ารักไหม....แล้วจริยาภายนอกก็ต้องคิด เพราะเวลานี้คนที่สามารถทำปุพเพนิวาสานุสสติญาณให้เกิดขึ้นได้ก็ดี ได้อตีตังสญาณก็ดี หรือจตูปปาตญาณก็ดี อนาคตังสญาณก็ดี ญาณต่าง ๆ เวลานี้ฆราวาสได้กันมาก นับแสน แต่จะเกินกว่านั้นก็ได้ ท่านลงไปเจอพระในนรกเยอะ บางท่านบอกว่ารู้จักดี สมัยเมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีจริยาเรียบร้อยมาก น่าเคารพ น่าไหว้ น่าบูชา แต่พอไปถามความจริงว่า เพราะอะไรจึงลงอเวจีมหานรกบ้าง เพราะอะไรจึงลงโลกันต์บ้าง ก็บอกว่า “ พลาดพระวินัย ” คือ ใช้เงินของสงฆ์ผิดพลาดบ้าง เอาของสงฆ์เข้าบ้านบ้าง และใช้ของสงฆ์เงินที่เขามาใช้ผิดวิธีบ้าง

  ก่อนที่จะให้ทาน ถ้าหวังผลเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อนิพพาน ต้องเลือกบุคคลผู้ให้ ถ้าไม่สามารถจะให้ได้ยังไงและจริงใจก็ต้องให้ใช้วิธีถวายสังฆทานดีที่สุด

 2. #2
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 3. #3

 4. #4
  ธุจ้า ธุจ้า ธุจ้า เจ้าค่ะ

 5. #5
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ญา ทิวาราช
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  835
  บล็อก
  17

  เกาทัณฑ์ การให้ทานสูงสุด คือ อภัยทาน

  ควรบำเพ็ญ ซึ่งทาน คือการให้
  ท่านว่าไว้ สวยงาม สามสถาน
  หนึ่งให้ของ สองธรรมะ ขนะมาร
  อภัยทาน ที่สาม งามเหลือเกิน

  การให้ทาน คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยหมายให้ผู้ได้รับได้พ้นจากทุกข์ แบ่งออกเป็น ๓ อย่างได้แก่
  ๑. อามิสทาน คือการให้วัตถุ สิ่งของ หรือเงินเป็นทาน
  ๒ ธรรมทาน คือการสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทาน
  ๓. อภัยทาน คือการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเรา ไม่จองเวร หรือพยาบาทกัน

  การให้ทานที่ถือว่าเป็นความดี และได้บุญมากนั้นจะประกอบด้วยปัจจัย ๓ ประการอันได้แก่
  ๑. วัตถุบริสุทธิ์ คือเป็นของที่ได้มาโดยสุจริต ไม่ได้ไปยักยอกมา โกงมา หรือได้มาด้วยวิธีแยบยล
  ๒ .เจตนาบริสุทธิ์ คือมีจิตยินดี ผ่องใสเบิกบาน ไม่รู้สึกเสียดายสิ่งที่ให้ ตั้งแต่ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้
  ๓. บุคคลบริสุทธิ์ คือให้กับผู้รับที่มีศีลธรรม ตัวผู้ให้เองก็ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์

  การให้ทานที่ถือว่าไม่ดี และยังอาจเป็นบาปกรรมถึงเราทางอ้อมอีกด้วยได้แก่
  ๑. ให้สุรา ยาเสพย์ติด เป็นต้น (ถ้าเขาเมาแล้วขับรถชนตาย เราก็มีส่วนบาปด้วย)
  ๒. ให้อาวุธ (ถ้าอาวุธนั้นถูกเอาไปใช้ประหัตประหาร บาปก็มาถึงเราด้วย)
  ๓. ให้มหรสพ คือการบันเทิงทุกรูปแบบ
  ๔. ให้สัตว์เพศตรงข้ามเพื่อผสมพันธุ์ อันนี้รวมถึงการจัดหาสาวๆ ไปบำเรอผู้มีอำนาจหรือผู้น้อยด้วยเป็นต้น
  ๕. ให้ภาพลามก หรือสิ่งพิมพ์ลามก เพราะทำให้เกิดความกำหนัด เกิดกามกำเริบ (เมื่อดูแล้วเกิดไปฉุดคร่า ข่มขืนใคร บาปก็ตกทอดมาถึงเราด้วย)

 6. #6
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197
  อนุโมทนาสาธุจ้า............

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นา ดอกจาน
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  FL,USA
  กระทู้
  257
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ธุจ้าธุจ้าธุจ้า
  การ สวดมนต์ แผ่เมตตา และเจริญภาวนา สมาธิ เป็นนิจ,
  เป็นการทำบุญด้วยเช่นกันมั้ยคะ!! ธุจ้า??

 8. #8
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวเมืองลำดวน
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  กระทู้
  631
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •