:heart::heart::heart::heart:


จากคน...บ้านป่า


จากหมู่บ้าน กลางป่า ไกลลิบลิบ
ก่อเวียนกิจ การก้อง ในป่าใหญ่
ด้วยตัวน้อย ด้อยค่า ในป่าไพร
แต่ยิ้มได้ ด้วยใจ รักพนา


จากหมู่บ้าน กลางป่า ด้อยโอกาส
อาจไม่ทราบ ความเป็นไป ในโลกกว้าง
แต่สำนึก รักบ้าน มาช้านาน
จึงอาจหาญ มาผจญ ณ แห่งนี้ขอบคุณมาก กับโอกาส ที่มีให้
ยากตอบแทน น้ำใจ จากคนที่
อยู่ป่าแดน พงไพร ประสามี
ความรู้ที่ เวียนค้น ประสบการณ์


อาจเหมือนคน แดนพง บ้างบางครั้ง
เพราะไม่เคย เดินทาง จากถิ่นฐาน
ก็ยังคง ติดบ้าน ที่ทำงาน
ไม่คิดถาง ต่อเติม เพิ่มแรงใจมีบางครั้ง น้อยใจ ก็มีบ้าง
แต่ไม่คิด ลาร้าง จากถิ่นให้
ความรื่นเริง บันเทิงสุข ด้วยน้ำใจ
คือถิ่นให้ แดนรัก ระหว่างกัน


บางครั้งมี ภาระ และหน้าที่
ทำให้มี อุปสรรค มาขวางกั้น
ขอแต่เพียง อภัยบ้าง อย่างทิ้งกัน
คือสิ่งสรรค์ เสกสรร สวรรค์จริงรักบ้านนี้ มากมาย มหาศาล
หวังเพียงสร้าง ถิ่นนี้ ทั้งศาสตร์ศิลป์
แม้ความรู้ จะน้อย ก็จะริน
ด้วยศาสตร์ศิลป์ ด้วยใจ จากไพรพง


จากหมู่บ้าน กลางป่า ไกลลิบลิบ
ก่อเวียนกิจ การก้อง ด้วยประสงค์
ก่อให้เกิด ความสุข ด้านอารมณ์
ที่พร่างพรม บรรเลง ดนตรีใจ:heart::heart::heart::heart: