กำลังแสดงผล 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7

หัวข้อ: อ่านออกบ่

Blogger
 1. #1

  รอบยิ้มพิมใจ อ่านออกบ่


  วันก่อนเพื่อนส่งเมลมาให้ฉบับหนึ่ง หัวข้อก็คือ "คุณอ่านได้มั้ย"

  พออ่านแล้วรู้สึกสนุกดี ว่า....เอ้ !! แปลกจังเลย นี่เราก็ยังอ่านมันได้นี่หน่า แม้เหมือนจะงง ไม่เข้าใจ

  แล้วทำให้เกิดข้อคิดบางอย่างขึ้นมา ท่ามการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่ดูสับสนอลหม่านวุ่นวายในยุคปัจจุบันนี้

  ไม่รู้ว่าคุณเคยอ่านหรือยัง แต่เอาล่ะ เราไปอ่านกันดู ดูสิว่าคุณอ่านมันได้มั้ย แล้วค่อยมาคุยกันต่อ


  ณุอาน่ได้มยั้
  ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้
  คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ
  คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ
  มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้  ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า
  ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้
  มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน
  ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า  มนัไม่สคำญเลยว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่
  มนัสคำญแค่ว่า ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำ
  นนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร
  คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา  ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้
  ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย
  แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ
  สดุยอดเลใช่มยั้ล่ะ...ใช่เลย
  แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ
  ถ้าคณุอาน่บควาบมนี้ได้ ชว่ยสง่ตอ่หอน่ยนะ
  ฉะนั้น ความสับสันวุ่นวายไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราไปต่อไม่ได้ และเราไม่ควรจะวิตกจริตกับสิ่งต่างๆที่ประดังประดาถ่าโถมเข้ามาในชีวิตจน เกินเหตุ

  จงเผชิญกับมันเถิด แล้วคุณจะรู้ว่า

  คุณสามารถอ่านปัญหาที่ดูงงงวยได้ไม่ยาก และสามารถเผชิญหน้ามันต่อไปได้ และไปจนถึงความสำเร็จ

  ใช่.....คุณยังไหว.....และคุณอ่านมันได้
  .
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย duidui27; 21-11-2009 at 18:41.

 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ปึกกะหลืน
  วันที่สมัคร
  Jun 2008
  กระทู้
  70
  อื้อ!!!แปลกดีครับ พัฒนาสายตาและสมองไปอีกแบบหนึ่ง..

 3. #3
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ คมคาย ครบุรี
  วันที่สมัคร
  Apr 2009
  กระทู้
  558
  มันก็ท้าทายดีนะครับ ผมว่า เพราะว่าเนื้อความเขาก็บอกอยู่แล้วว่า ส่วนมากเราจะอ่านเป็นประโยคเสียส่วนใหญ่ จะสะกดคำทีละคำคิดว่าคงจะช้า..ครับ ดีครับ

 4. #4
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ เซียงเหมี่ยงเมืองสุรินทร์
  วันที่สมัคร
  Dec 2008
  ที่อยู่
  สุรินทร์, ร้อยเอ็ด, และ สปป.ลาว
  กระทู้
  841
  อ่านได้เหมือนกับคำเขียนปกติครับบ่แตกต่าง ต้องเบิ่งภาพรวมเบิ่งบริบทของประโยคไปนำครับ...

 5. #5
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ท้าวมนตรี
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  ที่อยู่
  รังสิต
  กระทู้
  419
  อึม...มันแปลกดีครับ แตวาก่าพออ่านได่อยุน๊า...

 6. #6
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ครูคอมจำเป็น
  วันที่สมัคร
  Jan 2010
  ที่อยู่
  ขอนแก่น&จันทบุรี
  กระทู้
  108
  แปลกดีแต่ก็อ่านได้ครับ เพราะมันเป็นประโยคที่คุ้น และเดาทิศทางของสิ่งที่ต้องการสื่อได้เลยอ่านไม่ยากเท่าไรครับ

 7. #7
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ลาวดีน้อย
  วันที่สมัคร
  Jul 2009
  ที่อยู่
  อยู่ในใจเสมอ
  กระทู้
  1,225
  บล็อก
  3
  แปลกไปอีกแบบจ้า แต่กะดีจ้าฝึกคิดไปนำม่วนไปอีกแบบจ้า

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •