...ดึกดื่นยังฝืนให้ตาหลับ
จึงนั่งนับดวงดาวสกาวฟ้า
มีดาวดวงมากมายในนภา
แต่ใช่ว่าปรารถนาทุกดวงไป

มีเพียงดวงเดียวที่ข้าเห็น
ช่างโดดเด่นงดงามแสนสุกใส
ช่างงามจริงงามตาแสนถูกใจ
แต่อยู่ไกลเกินกว่าจะคว้ามา

กลับเข้านอนอีกคราว่าจะหลับ
ใจนั้นกลับนับดาวดวงสรรหา
หลับไม่ลงจริงจริงหนออุรา
ใจไขว่คว้าดวงดาวที่แสนไกล

หากดวงดาวเจ้าสงสาร
ฝากวอนวานเจ้ามาอยู่เคียงใกล้
หวังเพียงนี้ใช่ว่าหวังอื่นใด
เจ้าอยู่ใกล้ที่หัวใจก็พอเพียง...