การเรียนเกี่ยวกับ please การถามอย่างใดอย่างหนึ่งที่สุภาพ และ ขอบคุณ

[YFLASH]http://www.youtube.com/v/K6m8_MRgfrs&hl=en_US&fs=1&[/YFLASH]