ไหว้สาอัญญาท่าน

ตอนนนี้ข้อยเยอะได้สูดยอดมุข(สวดยอดมุข) ทั้งที่เป็นโตอักษรแล้วกะเป็น mp3 คันแม้นว่าผู้เลอได้กะเอามาแบ่งปันเด๋วแด่เน้อ ได้ยินเพิ่นสูดตั้งแต่ยังน้อย บาดมาอยู่ทางไกลบ้านผัดมีได้คนสูด อัญญาท่านผู้เลอได้กะสงเคราะห์ข้อยแด่เน้อ .... ฮักแพงแบ่งปัน... บ่าวภูไท นครฯ