กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: เกร็ดประวัติศาสตร์ ๗ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี

 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,197
  บล็อก
  1

  สว่างใจ เกร็ดประวัติศาสตร์ ๗ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี

  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี  เกร็ดประวัติศาสตร์ ๗ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี
  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ ๕ หรือที่ถวายเรียกกันว่า เสด็จพระนาง เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าคุณจอมมารดาสำลี แห่งสกุลบุนนาค เมื่อวันศุกร์ เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ (๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๔)  ทรงร่วมเจ้าจอมมารดากับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี หรือเสด็จอธิบดี ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น พระราชเทวี ในรัชกาลที่ ๕  พระองค์เป็นพระชนนีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ซึ่งทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก (ชั้นทูลกระหม่อม) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์แรกที่มีพระชนม์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต


  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ในที่ "สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี" เสด็จสวรรคตในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๘๙ (๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๐) ณ ตำหนักสมเด็จ วังบางขุนพรหม พระชนมายุ ๖๖ พรรษา


 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,197
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี


  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี


  พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีในรัชกาลที่๕ (ประทับขวา)
  ทรงฉายพร้อมกับเจ้าคุณจอมมารดาสำลี พระมารดา (นั่งกลาง)
  และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี พระกนิษฐา (ทรงยืน)
  สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๕๒
  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นลำดับที่ ๓ ซึ่งประสูติแต่เจ้าคุณจอมมารดาสำลี
  แห่งสกุลบุนนาค

  เมื่อแรกเสด็จพระราชสมภพ ในฐานะพระราชธิดาที่ประสูติจากเจ้าจอมมารดา
  จึงทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น "พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี"
  พระบรมราชบิดาทรงพระราชนิพนธ์พระคาถาพระราชทานพระนามเป็นภาษามคธ
  ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงพระนิพนธ์แปลไว้ว่า  "ธิดาของเราที่บังเกิดแต่สำลีนี้ จงปรากฏโดยนามว่า สุขุมาลมารศรี
  จงทรงนามนั้นไว้ มีความสุขเสมอ อนึ่งจงมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีบริวารงดงาม
  ไม่มีโรค ไม่ลำบาก เจริญโดยลำดับ จงได้ซึ่งที่พึ่งอันบริบูรณ์ด้วยกำลังเป็นที่ต้องใจ"  พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดา "รุ่นกลาง" เช่นเดียวกันกับ
  พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งต่อมา
  ได้ทรงรับราชการฝ่ายในเป็นพระมเหสีใน
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยกัน


 3. #3
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,197
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี  เมื่อมีพระชนมายุได้ประมาณ ๑๗ พรรษา จากหลักฐานที่ปรากฏพระองค์ทรงเป็นเจ้านายชั้น "ลูกหลวง"
  พระองค์ที่สองที่ได้ถวายตัวเป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


  และภายหลังพระองค์เจ้าสุขุมาลฯทรงมีพระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์
  กรมหลวงศรีรัตนโกสินทรในปี ๒๔๒๐ ซึ่งทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก (ชั้นทูลกระหม่อม)

  พระองค์จึงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น พระนางเธอ พระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี
  ทรงรับพระราชทานเครื่องอิสริยยศราชูปโภคลงยาราชาวดี นับว่าเป็นพระมเหสีพระองค์แรก

  ที่มีการเฉลิมพระนามและพระอิสริยยศอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


  หลังจากพระองค์มีพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระองค์ทรงได้รับการเลื่อนพระยศเป็น
  "พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี"
  โดยมีพระบรมราชโองการให้แปลพระนามาภิไธยเป็นภาษาอังกฤษว่า
  "Her Royal Highness the Princess Consort"
  (หรือบางครั้งทรงใช้ Her Royal Highness Phra Nang Chao Phra Raj Dhevi)

  และทรงดำรงฐานันดรศักดิ์นี้จนสิ้นรัชกาลโดยพระองค์มีพระฐานะเป็นพระมเหสีลำดับสาม

  รองจากสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี 4. #4
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,197
  บล็อก
  1

  สว่างใจ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี  สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
  มีเกร็ดเล่ากันว่า

  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  หรือพระนามโดยย่อว่า สมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๖ และ ๗ นั้น
  เนื่องจากทรงเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีมาแต่รัชกาลก่อน ทรงครองพระอิสริยยศสูงสุด
  เหนือบรรดาพระมเหสีทั้งปวง ประกอบกับทรงเป็น "น้องเล็ก"
  มาก่อนจึงค่อนข้างแต่จะทรงเอาพระราชหฤทัยพระองค์เอง
  แต่ สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีซึ่งทรงครองพระราชอิสริยยศ

  สมเด็จพระอัครมเหสีมาแต่เดิม และพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี
  ทั้ง ๒ พระองค์นั้นในฐานะพระเชษฐภคินี
  (สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าฯ พระบรมราชเทวีนั้น ทรงเป็นพระโสทรเชษฐภคินี
  คือทรงร่วมพระราชบิดา-มารดาเดียวกันกับสมเด็จพระพันปีหลวง
  ส่วนพระนางเจ้าฯ พระราชเทวีนั้น ทรงเป็นพระเชษฐภคินีร่วมพระราชบิดา
  แต่ต่างพระมารดากันกับสมเด็จพระพันปีหลวง) ก็ทรงประทานอภัยให้เสมอ
  ในปลายรัชกาลที่ ๖ ก่อนที่สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ฯจะเสด็จสวรรคตไม่นานนั้น
  สมเด็จพระเชษฐภคินีทั้ง ๒ พระองค์ก็ได้เสด็จไปเยี่ยมพระอาการประชวร
  สมเด็จพระพันปีหลวง ณ พระราชวังพญาไท อันเป็นพระราชสำนักของ
  สมเด็จพระพันปีหลวงตั้งแต่สิ้นรัชกาลที่ ๕ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต
  สมเด็จพระพันปีหลวงนั้นถึงกับทรงลงไปกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระบาท
  สมเด็จพระเชษฐภคินีทั้ง ๒ พระองค์ ขอพระราชทานอภัยโทษ
  แล้ว ๓ พระองค์พี่น้องก็ทรงกอดกันทรงพระกันแสง จนนางพระกำนัล
  นางสนองพระโอษฐ์ที่อยู่แถวนั้นต้องร้องไห้ตาม ๆ กันไป


  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่นำมา
  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •