กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: เกร็ดประวัติศาสตร์ ๘ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี

Blogger
 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,187
  บล็อก
  1

  สว่างใจ เกร็ดประวัติศาสตร์ ๘ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี


  เกร็ดประวัติศาสตร์ ๘ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี (ประทับยืน) ทรงฉายพระรูปพร้อมกับเจ้าคุณจอมมารดาสำลี พระมารดา  พระองค์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๗
  แต่เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ทรงร่วมเจ้าจอมมารดากันกับพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี ในรัชกาลที่ ๕
  หรือสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ ๗  เกร็ดประวัติศาสตร์ ๘ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี  สมเด้จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี ในรัชกาลที่ ๕"ทรงฉายร่วมพระกนิษฐาร่วมพระมารดา
  เสด็จอธิบดี พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี พระเจ้าลูกเธอ
  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาสำลี
  ในครั้งสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสทวีปยุโรป และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
  ได้ทรงสำเร็จราชการแผ่นดิน พระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภานี้ได้ทรงรับราชการเป็น "เสด็จอธิบดี"
  ทรงว่ากล่าวควบคุมความเรียบร้อยและความเป็นไปทุกอย่างในพระบรมมหาราชวัง ร่ำลือกันว่าผู้คนนั้นเกรงกลัว
  "เสด็จอธิบดี" เสียยิ่งกว่า "สมเด็จรีเยนท์" (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ) เสียอีก
  เสด็จทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านหนังสือ และงานประดิษฐ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
  แกะสลักหินอ่อนเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆ ถักร้อยลูกปัด ถักไหม พรม สานตะกร้า และดอกไม้กระดาษ


 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,187
  บล็อก
  1

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี


  ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
  พระองค์เจ้านภาพรประภาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี
  พระองค์นับเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔ เพียง ๑ ใน ๔ พระองค์ที่ได้ทรงกรม และเป็นเพียง ๑ ใน ๒ พระองค์ที่ทรงกรมขณะมีพระชนม์ชีพ
  และพระองค์เดียวที่ได้รับการสถาปนาในรัชกาลที่ ๗
  ทรงรับช่วงงานอธิบดีกรมโขลนสืบต่อมาจาก กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ จนเป็นที่รู้จักกันในนาม " เสด็จอธิบดี "
  จนถึง พ.ศ. 2475 ในปัจจุบันกรมโขลนนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่งยังมีเจ้าหน้าที่กองการในพระองค์ที่ปฏิบัติงานคล้ายคลึงกับของเดิม
  โดยจะดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด
 3. #3
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ auddy228
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  ที่อยู่
  THAILAND
  กระทู้
  1,187
  บล็อก
  1

  สว่างใจ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีเมื่อสูงพระชันษา

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีเมื่อสูงพระชันษา

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีเมื่อสูงพระชันษา

  เมื่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ ๙ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
  ในฐานะที่ทรงเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในที่มีพระชนม์มากที่สุด ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔
  ที่ดำรงพระชนม์ชีพอยู่สององค์สุดท้ายในจำนวนพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งหมด
  จึงทรงร่วมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารีเป็นผู้ลาดพระที่ในคราวนั้นด้วย


  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีเมื่อสูงพระชันษา  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีเมื่อสูงพระชันษา


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงฉายพระบรมรูปร่วมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
  พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีเมื่อสูงพระชันษา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระบรมรูปร่วมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี


  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีเมื่อสูงพระชันษา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาสรงน้ำพระมหาสังข์พระราชทานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
  กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี เมื่อพระชนม์มายุครบ ๙๐ พรรษา พฤษภาคม ๒๔๙๗


  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีเมื่อสูงพระชันษา


  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯเสด็จพระราชดำเนินมาถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
  กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี เมื่อพระชนม์มายุครบ ๙๐ พรรษา พฤษภาคม ๒๔๙๗


  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีเมื่อสูงพระชันษา


  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี
  สิ้นพระชนม์เมื่อปี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ พระชันษา ๙๔ ปี
กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •