ถามแน๊ค๊า ปุ้ยซื้อเครื่องมาใหม่ ได้ประมาณ 3 เดือน
ปัญหาที่พบ blue screen ขึ้นตลอดเวลา ต้องดับเครื่อง
แล้วเปิดใหม่ถึงจะหาย มื่อนึง เป็นประมาณ 10 กว่าครั้ง ฮือๆๆ
ซึ้อโปรแกรมมาแก้ 2 โปรแกรมก็บ่หาย โฆษณาซ่ะ บ่เกิดปัญหาอีก
ซื้อมาแล้ว ก็เป็นคือเก่า

หน้าตาบลู สกรีน
ปัญหา blue screen ทำอย่างไรถึงจะหาย?