USB คืออะไรUSB  คืออะไร USB คืออะไร


เคยได้ยินการเชื่อมต่อระบบ USB มาแล้วนะคะ

และบางคนก็ใช้การเชื่อมต่อระบบผ่าน พอร์ท USB มามากมาย
แต่ยังไม่มีใครทราบว่า USB คืออะไร

เรามารู้จักกับคำว่า USB กันดีกว่านะคะ


USB หรือ Universal Serial Bus คือ ระบบเชื่อมต่ออนุกรมความเร็วสูงของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ I/O (Input/output devices) อื่น ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Printer, Modem, Mouse, Keyboard, Digital Camera และอื่นๆ อีกมากมายคะ โดยในปัจจุบันถือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ควรจะต้องมี ทุกวันนี้ USB พัฒนามาถึง version 2.0 สามารถโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงถึง 480 Mbps โดย USB

version 1.1 มีความเร็วสูงสุดที่ 12 Mbpsคะ


USB  คืออะไร


USB  คืออะไร พอร์ตยูเอสบี (usb port)

พอร์ตยูเอสบี (usb port) คือ ช่องเชื่อมต่อที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับพีซีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลให้รวดเร็วขึ้นคะ ด้วยความเร็วถึง 12 Mbits/s และก็สูงสุดประมาณ 400 Mbits/s บน USB 2.0 นะคะ นอกจากนี้ USB Port สามารถต่ออุปกรณ์ได้มากถึง 127 ชิ้น เพราะมีแบนด์วิดธ์ในการรับส่งข้อมูลสูงกว่า และสามารถใช้กับระบบปลั๊กแอนด์เพลย์ (plug and play คือ เมื่อติดตั้ง อุปกรณ์เข้าไปอุปกรณ์นั้นๆจะสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่งเลย)

พอร์ตยูเอสบีจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สูงประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-2 เซ็นติเมตร


USB  คืออะไร