ยูเนสโกประกาศยกย่อง “ม.ร.ว.คึกฤทธิ์-ครูเอื้อ”
เป็นบุคคลสำคัญของโลกร่วมกับ

เทเรซา-ฟรานซิส เบคอน-ทา ลอง ฮานอย
ขณะที่ วธ.ฉลอง 100 ปี ชาตกาล 53-54
ไปรษณีย์ไทยพิมพ์แสตมป์รูปครูเอื้อนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

เปิดเผยว่า
ได้รับรายงานจากผู้แทน วธ.ของไทย
เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 35
ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ.2552
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) สำนักงานใหญ่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ทางคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบุคคลสำคัญ
และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของยูเนสโก

มีมติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ของโลก
รวม 63 ท่าน/แห่ง ในวาระครบรอบ 50 ปี 100 ปี 150 ปี 200 ปี
และมากกว่านั้น ประจำปี พ.ศ.2553-2554

โดยมีบุคคลสำคัญของไทย 2 ท่าน ตามที่ วธ.เสนอ


ได้แก่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี
และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2528
ยกย่อง 4 สาขา การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์
และ สื่อสารมวลชนครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์
สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล


นายธีระ กล่าวอีกว่า ยูเนสโกยังได้ยกย่องบุคคลสำคัญของโลกอีก

อาทิ คุณแม่เทเรซา หรือชื่อเดิม “แอ็กเนส กอนจา โบยาจู”
เสนอโดยอินเดีย

เฟรเดริก ฟรองซัวส์ โชแปง นักประพันธ์เพลงชาวโปแลนด์
เสนอโดยโปแลนด์

ฟรานซิส เบคอน นักเขียนและนักปรัชญาชาวอังกฤษ
เสนอโดยสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ

ไฮน์ริช ฟอน ไคลสท์ นักเขียนชาวเยอรมัน

อาเธอร์ โชเปนฮอยเออร์ นักปรัชญาชาวเยอรมัน

และมีสถานที่ ทาลอง ฮานอย ของเวียดนาม
รวมอยู่ด้วยฉลองครบรอบ 1,000 ปี

ทั้งนี้ ยูเนสโกได้ยกย่องบุคคลสำคัญของไทยมา

แล้วในอดีต 17 ท่าน

และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์จำนวน 1 รายการ

ซึ่งครูเอื้อจะจัดอยู่ในลำดับที่ 19 ครบวาระ 100 ปี
ชาตกาล ในวันที่ 21 มกราคม 2553


ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จะอยู่ในลำดับที่ 20 ครบวาระ 100 ปี
ชาตกาล ในวันที่ 20 เมษายน 2554