กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: ธรรมะของหลวงปู่ทวด

 1. #1
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ ญา ทิวาราช
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  838
  บล็อก
  17

  สว่างใจ ธรรมะของหลวงปู่ทวด


  ธรรมะของหลวงปู่ทวด
  ละได้ย่อมสงบ
  ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนแต่เคลื่อนที่ไปสู่ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  ทุกอย่างในโลกนี้ เคลื่อนไปสู่การสลายตัวทั้งสิ้น ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ
  สันดาน
  ภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้
  แต่สันดานของคนเราที่นอนนิ่งอยู่ในก้นบึ้ง
  ซึ่งไม่เหมือนกันย่อมขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยาก
  ชีวิตทุกข์
  การเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่ง จะว่าประเสริฐก็ประเสริฐ จะว่าไม่ประเสริฐก็ไม่ประเสริฐ
  จะเห็นได้ว่า ตื่นเช้าก็มีความทุกข์เข้าครอบงำ
  จะต้องล้างหน้า ล้างปาก ล้างฟัน ล้างมือ
  เสร็จแล้วจะต้องกินต้องถ่าย นี่คือความทุกข์แห่งกายเนื้อ
  เมื่อเราจะออกจากบ้าน
  ก็จะประสบความทุกข์ในหมู่คณะ ในการงาน ในสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงตนชอบ
  นี่คือ ความทุกข์ในการแสวงหาปัจจัย
  บรรเทาทุกข์การที่เราจะไม่ต้องทุกข์มากนั้น
  เราจะต้องรู้ว่า เรานี้จะต้องไม่เอาชีวิตไปฝากสังคมเราต้องเป็นตัวของเราเอง
  และเราจะต้องวินิจฉัยในเหตุการณ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราว่าสิ่งใดเราควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ
  ยากกว่าการเกิด
  ในการที่เราเกิดมา ชีวิตแห่งการเกิดนั้นง่าย แต่ชีวิตแห่งการอยู่นั้นสิยาก
  เราจะทำอย่างไรให้อยู่ได้อย่างสุขสบาย
  ไม่สิ้นสุด
  แม่น้ำทะเล และมหาสมุทร ไม่มีที่สิ้นสุดของน้ำ ฉันใด
  กิเลสตัณหาของมนุษย์ก็ย่อมไม่มีที่สิ้นสุด ฉันนั้น
  ยึดจึงเดือดร้อน
  ทุกวันนี้ เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ก็เพราะมนุษย์ไปยึดโนน่ ยึดนี่
  ยึดพวกยึดพ้อง ยึดหมู่ยึดคณะ ยึดประเทศเป็นสรณะโดยไม่คำนึงถึงธรรมสากล
  จักรวาลโลกมนุษยนี้ทุกคนมีกรรมจึงเกิดมาเป็นสัตว์โลก
  สัตว์โลกทุนคนต้องใช้กรรมตามวาระ ตามกรรม
  ถ้าทุกคนยึดถือเป็นอารมณ์ ก็จะเกิดการเข่นฆ่ากัน เกิดการฆ่าฟันกัน
  เพราะอารมณ์แห่งการยึดถืออายตนะ ฉะนั้น ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่า
  สิ่งใดทำแล้ว สัตว์โลกมีความสุข สิ่งนั้นควรทำ นี่คือ หลักความจริงของธรรมะ
  อยู่ให้สบาย
  ในภาวะแห่งการที่จะอยู่อย่างสบายนั้น
  เราต้องอยู่กันอย่างไม่ยึดอยู่กันอย่างไม่ยินดี อยู่กันอย่างไม่ยินร้าย
  อยู่กันอย่างพยายามให้จิตวิญญาณของนามธรรมนั้นเหนืออารมณ์
  เหนือคำสรรเสริญ เหนือนินทา เหนือความผิดหวัง เหนือความสำเร็จ เหนือรัก เหนือชัง
  ธรรมารมณ์
  การอยู่อย่างมีธรรมารมณ์ คือ การอยู่เหนือความรู้สึกทั้งปวง
  อยู่อย่างรู้หน้าที่การเป็นคน และรู้หน้าที่ในการงาน คือรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้น เป็นสิ่งที่เราต้อง

  ทำ
  ไม่ใช่ทำเพื่อหวังผลตอบแทนเพราะถ้าเราทำงานเพื่อหวังผลตอบแทนต่างๆแล้ว
  ถ้าสิ่งต่างๆไม่สัมฤทธิ์ผลตามความหวังนั้น เราย่อมเกิดความโทมนัส เสียใจน้อยใจ เป็นทุกข์
  กรรม
  ถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างที่ว่า
  เกิดเพราะกรรม อยู่เพื่อกรรม ทำเพราะกรรม ตายเพราะกรรมแล้ว
  ชีวิตการเป็นมนุษย์ย่อมมีความภิรมย์ มีความรื่นเริง
  มารยาทของผู้เป็นใหญ่
  ผู้ใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่เกิดก่อน ผู้ดีไม่ใช่อยู่ที่เรียนสูง
  มารยาทจรรยาของการเป็นผู้ใหญ่ ก็คือต้องสุขุมรอบคอบ และไม่ยึดติดเสียงเป็นหลัก
  คือ ต้องไม่หวั่นไหวกับคำนินทาและสรรเสริญ
  ศิษย์แท้
  พิจารณากายในกาย พิจารณาธรรมในธรรม พิจารณาวิญญาณ ในวิญญาณ
  นั่นแหละ คือ สานุศิษย์อันแท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  รู้ซึ้ง
  ทุกอย่างจะต้องมีเหตุเมื่อมีเหตุจึงจะมีผล ผลนั้นเกิดจากเหตุ
  เราได้วินิจฉัยข้อนี้แล้ว เราจึงรู้ซึ้งถึงพุทธศาสนา
  ใจสำคัญ
  การทำบุญนั้น จะต้องทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์
  จะต้องทำด้วยความศรัทธา
  ผลสะท้อนมันจะเกิดขึ้นเกินความคาดหมาย
  หยุดพิจารณา
  คนเรานี้ ถ้าไม่มีอะไรทำอยู่ในที่วิเวกคนเดียว จิตมันจะฟุ้งซ่าน
  และถ้าภาวะนั้นตนไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆ คือหยุดพิจารณา
  แล้วค้นสัจจะของ ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมที่จะค้นหาสัจจะในธรรมะได้
  บริจาค
  ทำบุญสังฆทานเป็นจาคะ จาคะเป็นการบริจาคโภคทรัพย์ภายนอก
  การสวดมนต์เป็นการภาวนา การภาวนาเป็นการบริจาคภายใน
  เพราะฉะนั้น ถ้านับในด้านทิพย์อำนาจ
  การบริจาคภายในย่อมได้กุศล มากว่า การบริจาคภายนอก
  นี่คือเรื่องของนามธรรม
  ทำด้วยใจสงบ
  เราจะทำบุญก็ดี เราจะทำอะไรก็ดี จงทำด้วยความสงบ
  อย่าทำด้วยอารมณ์แห่งความร้อน เพราะการทำด้วยอารมณ์ร้อนนั้นมันจะพาเราไปสู่หายนะ
  เมื่อเกิดอารมณ์ร้อน เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จงอย่าทำ
  นั่งให้จิตใจมันสบายเสียก่อน เมื่อจิตใจสบายแล้วปัญญาก็เกิด
  เมื่อเกิดปัญญาแล้ว จะทำสิ่งใดก็เป็นไปโดยความสะดวก
  มีสติพร้อม
  จะทำสิ่งใดก็ตาม เราต้องมีสติพร้อม
  คือ อย่าให้มีโทสะ อย่าให้อารมณ์เข้ามาควบคุมสติ
  อย่าให้เรื่องส่วนตัวและขาดเหตุผลมาอยู่เหนือความจริง
  เตือนมนุษย์
  มนุษย์ผู้ใด เห็นแก่งานส่วนตัว มนุษย์ผู้นั้น จะไม่มีง านทำในไม่ช้า
  มนุษย์ผู้ใด เห็นแก่ทรัพย์ส่วนตัว มนุษย์ผู้นั้น จะไม่มีทรัพย์ครองในไม่ช้า
  มนุษย์ผู้ใด เห็นแก่นอนมาก มนุษย์ผู้นั้น จะไม่ได้นอนในไม่ช้า
  พิจารณาตัวเอง
  คืนหนึ่งก็ดี วันหนึ่งก็ดี ควรให้มีเวลาว่างสัก 5 นาที หรือ 10 นาที ไม่ติดต่อกับใคร
  ให้นั่งเฉยๆ คิดถึงเหตุการณ์ที่เราทำไปแต่ละวันๆว่าที่เราทำไปนั้นเป็นอย่างไร
  คือให้ปลีกตัวมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างคิดเอาแต่เรื่องของตัว อย่าไปคิดเรื่องของคนอื่น
  เพราะมนุษย์เราส่วนมากทุกวันนี้ มักเอาแต่เรื่องของคนอื่นมาคิด ไม่ค่อยคิดเรื่องของตัวเอง  จาก คัดลอกจากหนังสือ เรียนธรรมะบูชาพระสุปฏิปันโน เล่มของหลวงปู่ทวด
  ที่มาพลังจิต คอม

 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวเมืองลำดวน
  วันที่สมัคร
  Sep 2009
  กระทู้
  656
  สาธุ สาธุ สาธุ ดังๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับที่นำหลักธรรมหลวงปู่ทวดมาให้อ่าน

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •