รักร้าว...ร้าวรัก

กลบท อักษรนกกางปีก


รักร้าว...ร้าวรักโอ้รักร้าว ร้าวรัก สุดห้ามหัก
หัวใจรัก รักใจ ร้างร้าวฝืน
เธอรักลวง ลวงรัก ทนกล้ำกลืน
แถบล้มยืน ยืนล้ม ระทมใจ

เชื่อน้ำใจ ใจน้ำ ไหลรินทั่ว
มืดหมองมัว มัวหมอง ต้องร่ำไห้
หน้าก้มสู้ สู้ก้ม ระรัวใจ
ช้ำทรวงใน ในทรวง หน่วงระอาจะบอกลา ลาบอก ไม่ขอใกล้
คนห่างไกล ไกลห่าง จำใจร้าง
ขอแรมร้าง ร้างแรม จำใจพลาง
เอ่ยลาร้าง ร้างลา จบลงแล้ว


บอกรักมาก มากรัก จากใจน้อย
ทำเศร้าสร้อย สร้อยเศร้า เสียงแผ่วแผ่ว
จะรักน้อง น้องรัก ทางเพริศแพร้ว
ร้อยคำแผ่ว แผ่วคำ อยู่ข้างใจน้องหมองไหม้ ไหม้หมอง เพราะคำพี่
จะจากหนี หนีจาก พี่มีใหม่
น้องสุดช้ำ ช้ำสุด ชอกช้ำใจ
พี่มีใหม่ ใหม่มี ลืมคนคอย
รักร้าว...ร้าวรัก
..................................................

รักร้าว...ร้าวรัก เป็นกลบทอักษรนกกางปีก
ซึ่งแปลกและมีความไพเราะในตัวเองมากค่ะกลบท อักษรนกกางปีก


มีข้อบังคับว่า ในวรรคหนึ่งๆ ท่านเขียนไว้เพียง ๕ – ๖ คำ เมื่ออ่านถึงคำที่ ๓ แล้ว

จึงต้องอ่านซ้ำถอยหลังเข้ามาอีก ๒ คำ แล้วจึงอ่านต่อไปจนจบวรรค ดังแผนผัง


รักร้าว...ร้าวรักอ่านแล้วเพราะและแปลกดีมาก เลยหัดแต่งค่ะรักร้าว...ร้าวรัก