กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: รายชื่ออธิบดีกรมตำรวจ

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  รายชื่ออธิบดีกรมตำรวจ


  รายชื่ออธิบดีกรมตำรวจ
  (พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2541)

  1 หลวงรัถยาภิบาลบัญชา(กัปตัน เอส.เย.เอมส์)
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2403
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2435


  2 พระยาอรรคราชวราทร (ภัสดา บุรณศิริ)
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2435
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2440


  3 นายเอ.เย.ยาดิน
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2440
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2447


  4 มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2447
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2456


  5 พลตรี พระยาวาสุเทพ
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2456
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2458

  กรมตำรวจ

  (พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2541)


  6 พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2458
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2472


  7 พลตำรวจโท พระยาอธิกรณ์ประกาศ (หลุย จาติกวณิช)
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2472
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2475


  8 พันตำรวจเอก พระยาบุเรศผดุงกิจ (รวย พรหโมบล)
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2475
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2476


  9 พันตำรวจเอก พระยาอนุสสรธุรการ (จ่าง วัจนะพุกกะ)
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2476
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2479


  10 พลตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (อดุล อดุลเดชจรัส)
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2479
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2488


  11 พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์)
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2488
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2489


  12พลตำรวจตรี พระพิจารณ์พลกิจ (ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ)
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2489
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2490


  13พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ)
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2490
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2494


  14 พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2494
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2500


  15 พลตำรวจเอกไสว ไสวแสนยากร
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2500
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2502


  16 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2502
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2506


  17 พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2506
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2515


  18 จอมพลประภาส จารุเสถียร
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2515
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2516


  19 พลตำรวจเอกประจวบ สุนทรางกูร
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2516
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2517  20 พลตำรวจเอกพจน์ เภกะนันทน์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2517
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2518


  21 พลตำรวจเอกศรีสุข มหินทรเทพ
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2518
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2518


  22 พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2519
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2524


  23 พลตำรวจเอกสุรพล จุลละพราหมณ์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2524
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2525

  24 พลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2525
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2530


  25 พลตำรวจเอกเภา สารสิน
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2530
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2532


  26 พลตำรวจเอกแสวง ธีระสวัสดิ์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง -.ศ. 2532
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2534


  27 พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2534
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2536


  28 พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2536
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2537


  29 พลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดา
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2537
  สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2539


  30 พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2539
  สิ้นสุดวาระ - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน)


  - พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541
  สิ้นสุดวาระ - 30 กันยายน พ.ศ. 2543


  31 พลตำรวจเอกพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543
  สิ้นสุดวาระ - 30 กันยายน พ.ศ. 2544


  32 พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544
  สิ้นสุดวาระ - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
  ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
  (22 มีนาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547)


  - พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 22 มีนาคม พ.ศ. 2547
  สิ้นสุดวาระ - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
  รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


  34 พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547
  สิ้นสุดวาระ - 22 เมษายน พ.ศ. 2550*
  ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
  (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 22 เมษายน พ.ศ. 2550)
  *ภายหลังศาลปกครองพิจารณาว่าท่านอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ ในวันที่30 กันยายน พ.ศ. 2550


  35 พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
  สิ้นสุดวาระ - 8 เมษายน พ.ศ. 2551
  รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
  ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
  (29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 8 เมษายน พ.ศ. 2551)  36 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 8 เมษายน พ.ศ. 2551
  สิ้นสุดวาระ - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
  รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  (29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
  ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
  (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
  ลาพักร้อน
  (4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
  ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
  (9 กันยายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)  - พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552
  สิ้นสุดวาระ - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552
  รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  (4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)  - พลตำรวจเอกธานี สมบูรณ์ทรัพย์
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 9 กันยายน พ.ศ. 2552
  สิ้นสุดวาระ - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
  รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  (9 กันยายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)


  - พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ
  เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
  สิ้นสุดวาระ - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551
  รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  วาระแรก (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
  วาระที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 10-12-2009 at 10:32.

 2. #2
  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง
  มิสบ้านมหา 2011
  สัญลักษณ์ของ ผู้ก่อการรัก
  วันที่สมัคร
  Feb 2006
  ที่อยู่
  HappyLand ดินแดนแห่งความสุข, Thailand
  กระทู้
  3,335
  ท่านที่ 7 นี่ คุ้นๆ จัง ต้นตระกูลคุณลุงเกษมเลยนะคะเนี่ย

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •