ผู้บังคับกองโปลิศคนแรกแห่งสยาม

<img src="http://images.torrentmove.com/iv/ss031.gif" alt="หลวงรัถยาภิบาลบัญชา(กัปตัน เอส.เย.เอมส์)" />


หลวงรัถยาภิบาลบัญชา(กัปตัน เอส.เย.เอมส์)
เริ่มวาระดำรงตำแหน่ง - พ.ศ. 2403
สิ้นสุดวาระ - พ.ศ. 2435


ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Captain Samuel Joseph Bird Ames
"กัปตัน เอส.เย.เอมส์" (พ.ศ. 2375-2444)
ผู้บังคับกองโปลิศคนแรกแห่งสยาม