ว่ายน้ำ ซีเกมส์ วันที่ 11 ธันวาคม 2009[yflash]http://www.youtube.com/v/c1ie4I66d_o&hl=en_US&fs=1[/yflash]