เทควนโด ไทย - ลาว วันที่ 12 ธันวาคม 2552[yflash]http://www.youtube.com/v/IvgZi6oSn4g&hl=en_US&fs=1[/yflash]