มวยสากลสมัครเล่น ที่โอลิมปาเซีย ยิมเนเซี่ยม เนชั่นแนล ยูนิเวอร์ซิตี้ ดองดก

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น45 ก.ก. ชาย

VICERA BILL (ฟิลิปปินส์) ชนะ SIKHAM (ลาว) 6-3

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น48 ก.ก. ชาย
แก้ว พงษ์ประยูร (ไทย) ชนะ TANAMOR HARRY (ฟิลิปปินส์) 3-1

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น51 ก.ก. ชาย

อำนาจ รื่นเริง (ไทย) ชนะ XAYYAPHONE (ลาว) +1-1

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น54 ก.ก. ชาย

ฉัตรชัย บุตรดี (ไทย) ชนะ MATIUS MANDINGAN (อินโดนีเซีย) 11-2

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น57 ก.ก. ชาย

SUAREZ CHARLY (ฟิลิปปินส์) ชนะ PHAL SOPHAT (กัมพูชา) ยกที่ 2

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น60 ก.ก. ชาย

สายลม อาดี (ไทย) ชนะ SUAREZ CHARLY (ฟิลิปปินส์) 9-1

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น64 ก.ก. ชาย

VILASAK (ลาว) ชนะ PHAM SON TUNG (เวียดนาม) 5-0

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น69 ก.ก. ชาย

อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์ (ไทย) ชนะ CHANTHACHONE (ลาว)

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น75 ก.ก. ชาย

MUHAMAD FARKHAN (มาเลเซีย) ชนะ CAO VAN TRONG (เวียดนาม) 4-1ยูโด ที่จ้าว อนุวงศ์ ยิมเนเซี่ยม บูโด เซนเตอร์
รอบรองชนะเลิศ
รุ่น 63-70 ก.ก. หญิง

สุรัตนา ทองศรี (ไทย) ชนะ INDAH SETIAWATI (อินโดนีเซีย)
THANDAR WIN (เมียนมาร์) ชนะ KAREN ANN SOLOMON (ฟิลิปปินส์)

รอบรองชนะเลิศ
รุ่น 70-78 ก.ก. หญิง
NGUYEN THI NHU Y (เวียดนาม) ชนะ พัชรี พิไชยแพทย์ (ไทย)
RUTH DUGADUGA (ฟิลิปปินส์) ชนะ DISIYANA (อินโดนีเซีย)

รอบรองชนะเลิศ
รุ่นเกิน 78 ก.ก หญิง
SIPAPHAY (ลาว) ชนะ KHIN MYO THU (เมียนมาร์)
ธรณ์ธันย์ บุญด้วง (ไทย) ชนะ NGUYEN T THU LOAN (เวียดนาม)

รอบรองชนะเลิศ
รุ่น 81-90 ก.ก. ชาย
ZIN LINN AUNG (เมียนมาร์) ชนะ RICK SENALES (ฟิลิปปินส์)
PHENGSY (ลาว) ชนะ วุฒิไกร ศรีโสภาพ (ไทย)

รอบรองชนะเลิศ
รุ่น 90-100 ก.ก ชาย
WEE PUI SENG (สิงคโปร์) ชนะ DANG HAO (เวียดนาม)
KRISNA BAYU (อินโดนีเซีย) ชนะ SENGSOULY (ลาว)

รอบรองชนะเลิศ
รุ่น 57-63 ก.ก หญิง
TENI ANGGRAENI (อินโดนีเซีย) ชนะ PHONETHIP (ลาว)

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 57-63 ก.ก. หญิง
BUI THI HOA (เวียดนาม) ชนะ TENI ANGGRAENI (อินโดนีเซีย)

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 63-70 ก.ก. หญิง
สุรัตนา ทองศรี (ไทย) ชนะ THANDAR WIN (เมียนมาร์)

รอบรองชนะเลิศ
รุ่น 70-78 ก.ก. หญิง
NGUYEN THI NHU Y (เวียดนาม) ชนะ RUTH DUGADUGA (ฟิลิปปินส์)

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 90-100 ก.ก ชาย
KRISNA BAYU (อินโดนีเซีย) ชนะ WEE PUI SENG (สิงคโปร์)

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่นเกิน 78 ก.ก หญิง
ธรณ์ธันย์ บุญด้วง (ไทย) ชนะ SIPAPHAY (ลาว)

รอบชิงชนะเลิศ
รุ่น 81-90 ก.ก. ชาย
ZIN LINN AUNG (พม่า) ชนะ PHENGSY (ลาว)วอลเลย์บอล ที่ยิมเนเซี่ยม2 เนชั่นแนล สปอร์ต คอมเพล็กซ์
รอบชิงชนะเลิศ
16.00 น. ประเภททีมชาย

(อินโดนีเซีย) ชนะ (ไทย) 3-2 เซตฟุตบอลชาย ที่สนามเจ้าอนุวงศ์
รอบชิงที่ 3
ฟุตบอลชาย
สิงคโปร์ ชนะ ลาว 3-1

รอบชิงชนะเลิศ
ฟุตบอลชาย
มาเลเซีย ชนะ เวียดนาม 1 - 0

บิลเลียดและสนุกเกอร์ ที่คอนเวนชั่นฮอลล์ ดอน ชาน พาเลซ

รอบรองชนะเลิศ
สนุ๊กเกอร์ ชายเดี่ยว
THOR CHUAN LEONG (มาเลเซีย) ชนะ นพดล นภจร (ไทย) 4 - 2 เฟรม
สุพจน์ แสนหล้า (ไทย) ชนะ SIDTHIDEAD (ลาว) 4 - 2 เฟรม

รอบชิงที่ 3
พูล 9 ลูก หญิงเดี่ยว
IRIS RANOLA (ฟิลิปปินส์) ชนะ ANGELINE M. TICOAL (อินโดนีเซีย) 7-2 เฟรม

รอบชองชนะเลิศ
พูล 9 ลูก หญิงเดี่ยว
RUBILEN AMIT (ฟิลิปปินส์) ชนะ CHARLENE CHAI (สิงคโปร์) 7-3 เฟรม

ฟินสวิมมิ่ง ที่อควาติก เซนเตอร์ เนชั่นแนล สปอร์ต คอมเพล็กซ์

รอบชิงชนะเลิศ
เซอร์เฟซ 200 เมตร ชาย
BOUNTHANOM, V (ลาว) 01:42.03 นาที
NGUYEN HOAN, HAO (เวียดนาม) 01:42.11 นาที
PETROL, APOSTLE (อินโดนีเซีย) 01:42.93 นาที

รอบชิงชนะเลิศ
เซอร์เฟซ 200 เมตร หญิง
HANS,YOSAPUTRA (อินโดนีเซีย) 06:52.89 นาที
PHAM VAN, TIEN (เวียดนาม) 07:05.09 นาที
PETROL, APOSTLE (อินโดนีเซีย) 07:10.86 นาที

รอบชิงชนะเลิศ
เซอร์เฟซ 400 เมตร ชาย
HANS,YOSAPUTRA (อินโดนีเซีย) 06:52.89 นาที
PHAM VAN, TIEN (เวียดนาม) 07:05.09 นาที
PETROL, APOSTLE (อินโดนีเซีย) 07:10.86 นาที

รอบชิงชนะเลิศ
บีฟิน 4x100 เมตร หญิง
(ไทย) 03:35.06 นาที
(เวียดนาม) 03:38.88 นาที
(ลาว) 04:22.05 นาที

รอบชิงชนะเลิศ
บีฟิน 4x100 เมตร ชาย
(ไทย) 03:06.67 นาที
(เวียดนาม) 03:22.02 นาที
(ลาว) 03:45.47 นาที
วูซู ที่ฮอลล์1 ลาว ไอเทค
ต่อสู้หญิง 48 กก
รอบชิงชนะเลิศ
ฉัตรดาว ชัยมาลา (ไทย) ชนะ TRAN DUY PHUONG (เวียดนาม)
ต่อสู้หญิง45กก.
รอบชิงชนะเลิศ
DO THI NHAN (เวียดนาม) ชนะ KINDALA (ลาว)
ต่อสู้48กก.ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
TRAN VAN KIEN (เวียดนาม) ชนะ ZULFAHMI FITRA (อินโดนีเซีย)
ต่อสู้52 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
KHAMLA (ลาว) ชนะ PHAN VAN HAU (เวียดนาม)
ต่อสู้56 กก. ชาย
PHOXAY (ลาว) ชนะ BENJIE (ฟิลิปปินส์)
ต่อสู้56 กก. หญิง
รอบคัดเลือก
MORIA MANALU (อินโดนีเซีย) ชนะ พรรณนิภา ลุกจันทึก (ไทย)
ต่อสุ้หญิง 60 กก.
รอบชิงชนะเลิศ
BOUAPHA (ลาว) ชนะ JUNAIDI SUKAMTO (อินโดนีเซีย)
ต่อสู้65 กก.ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
MARK EDDIVA (ฟิลิปปินส์) ชนะ TIN LIN AUNG (เมียนม่าร์)
ต่อสู้ 70 กก. ชาย
SOMMAY XAYAVONG (ลาว) ชนะ ยงยุทธ ลาดนอก (ไทย)
กรีฑา ที่เมนสเตเดี้ยม เนชั่นแนล สปอร์ต คอมเพล็กซ์
วิ่ง 10,000 เมตร หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
1 TRIYANINGSIH (อินโดนีเซีย) 32.49.47
2 M FETALVERO (ฟิลิปปินส์) 36.15.66
3 PHAM THI HIEN (เวียดนาม) 36.57.86
4 สายฝน บุญแจ้ง (ไทย) 37.10.44

พุ่งแหลนชาย
รอบชิงชนะเลิศ
1 DANILO FRESNIDO (ฟิลิปปินส์) 72.93 เมตร
2 นนทัช พลานุพัฒน์ (ไทย) 67.68 เมตร
3 สัญญา บัวทอง (ไทย) 67.43 เมตร

วิ่ง 1500 เมตร ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
1 NGUYEN DINH CUONG (เวียดนาม) 3.46.58
2 MOHD JIRONI RIDUAN (มาเลเซีย) 3.47.34
3 M. VADIVELLAN (มาเลเซีย) 3.48.99
4 ส.ต.ต.ปฎิการ เพชรศรีชา (ไทย) 4.00.16
วิ่ง1500เมตร หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
1 TRUONG THANH HANG (เวียดนาม) 4.19.48
2 NAING NAING WIN (เมียนม่าร์) 4.20.47
3 BUI THI HIEN (เวียดนาม) 4.38.81
5 รรธนา แสวง (ไทย) 4.57.99
กระโดดค้ำหญิง
รอบชิงชนะเลิศ
1 ROSLINDA SAMSU (มาเลเซีย) 4.15 เมตร
2 LE THI PHUONG (เวียดนาม) 3.90เมตร
3 สุกัญญา ชมชื่นดี (ไทย) 3.75 เมตร
6 สุนิสา ขาวเอียด (ไทย) 3.40 เมตร
วิ่ง 400 เมตร ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
1 MOHD ZAFRIL (มาเลเซีย) 47.11
2 HERU ASTRIYANTO (อินโดนีเซีย) 47.35
3 ส.ต.จักรทิพย์ โพธิ์เจริญ (ไทย) 47.53
6 ชนาธิป รักษ์บุรี (ไทย) 48.09
กระโดดสูงชาย
รอบชิงชนะเลิศ
1 LEE HUP WEI (มาเลเซีย) 2.18 เมตร
2 ปราโมทย์ พุ่มอุไร (ไทย) 2.14 เมตร
3 สุชาติ สิงหากลาง (ไทย) 2.10 เมตร
ขว้างจักรหญิง
รอบชิงชนะเลิศ
1 ZHANG GUIRONG (สิงคโปร์) 17.12 เมตร
2 จุฑาภรณ์ กระแสร์ญาณ (ไทย) 15.77 เมตร
3 ศิวาพร วาระเพียง (ไทย) 14.08 เมตร
วิ่ง400เมตร หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
1 ตรีวดี ยงพันธ์ (ไทย) 54.16
2 KAY KHINE LWIN (เมียนม่าร์) 54.25
3 NORASEELA KHALID (มาเลเซีย) 54.32
4 เสาวลี แก้วช่วย (ไทย) 54.96


ปันจักสีลัต ที่ฮอลล์3 ลาว ไอเทค
รุ่น 50 กก. หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
LE THI PHI NGA (เวียดนาม) ชนะ BOUTSADY (ลาว)
รุ่น60 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
NGUYEN BA TRINH (เวียดนาม) ชนะ PUJO JANOKO (อินโดนีเซีย)
รุ่น 55 กก. หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
LE THI HONG NGOAN (เวียดนาม) ชนะ DINNIYATI JULAIMI (สิงคโปร์)
รุ่น 75 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
MOHD FAUZI (มาเลเซีย) ชนะ TRUONG VAN MAO (เวียดนาม)
รุ่น 70 กก. หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
NGUYEN PHUONG THUY (เวียดนาม) ชนะ NI NYOMAN SUPARNIT (อินโดนีเซีย)
รุ่น 80 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
VU THE HOANG (เวียดนาม) ชนะ SHAKIR JUANDA (สิงคโปร์)
รุ่น 70 กก. หญิง
LE THI HONG NGOAN (เวียดนาม) ชนะ มลฤทัย บางสลัด (ไทย)
รุ่น 85 กก. ชาย
FAIZAL ABDULLAH (มาเลเซีย) ชนะ อานนท์ อุนตกูล (ไทย)
รุ่น50กก. ชาย
MOHD HAFIZ (มาเลเซีย) ชนะ OKHE BOTSAVANG (ลาว)
รุ่น 55 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
นันทชัย ขันธ์สาคร(ไทย) ชนะ TRAN VAN TOAN (เวียดนาม)
รุ่น 50 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
MOHD HAFIZ (มาเลเซีย) ชนะ OKHE BOTSAVANG (ลาว)
รุ่น65 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
ชัยวัฒน์ นิ่มมา (ไทย) ชนะ M. SODIK (อินโดนีเซีย)
รุ่น60 กก. หญิง
รอบชิงชนะเลิศ
EMY LATIP (มาเลเซีย) ชนะ สุฑารัตน์ น้อยเทพา(ไทย)
รุ่น60 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
PHEUMTHAVY (ลาว) ชนะ NURHABIR SANSIS IS (ฟิลิปปินส์)
รุ่น70 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
I.K.M. WAHYU P. (อินโดนีเซีย) ชนะ MIN SWE (เมียนม่าร์)


มวยปล้ำ ที่บูยัง ยิมเนเซี่ยม เนชั่นเแนล ยูนิเวอร์ซิตี้
รุ่น 60 กก.
รอบคัดเลือก
MUH. BADRRIANSYAH (อินโดนีเซีย) ชนะ สมพงษ์ กิ่งทอง (ไทย)
ROQUE MANA-AY (ฟิลิปปินส์) ชนะ สมพงษ์ กิ่งทอง (ไทย)
สมพงษ์ กิ่งทอง (ไทย) ชนะ VILAKONE (ลาว)
NGUYEN THE ANH (เวียดนาม) ชนะ สมพงษ์ กิ่งทอง (ไทย)

รุ่น 66 กก. ชาย
รอบคัดเลือก
พิชัยภูษิต เทพราช (ไทย) ชนะ ALOYSIUS CHUA (สิงคโปร์)
BUI TUAN ANH (เวียดนาม) ชนะ พิชัยภูษิต เทพราช (ไทย)
ARDIANSYAH DARMAWA (อินโดนีเซีย) ชนะ พิชัยภูษิต เทพราช (ไทย)
JIMMY ANGANA (ฟิลิปปินส์) ชนะ พิชัยภูษิต เทพราช (ไทย)
รุ่น 84 กก. ชาย
รอบคัดเลือก
สุรเชษฐ์ ขวัญใน(ไทย) ชนะ GABRIEL YANG (สิงคโปร์)
JASON BALABAL(ฟิลิปปินส์) ชนะ สุรเชษฐ์ ขวัญใน(ไทย)
สุรเชษฐ์ ขวัญใน(ไทย) ชนะ DORN SAOV (กัมพูชา)

รุ่น50 กก. ชาย
รอบก่อนรองชนะเลิศ
EKO RONI SAPUTRA (อินโดนีเซีย) ชนะ พรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์
รุ่น 55 กก. ชาย
รอบก่อนรองชนะเลิศ
ฉัตรชัย แสนซุ้ง (ไทย) ชนะ KANG DEN PISETH (กัมพูชา)
รอบรองชนะเลิศ
M. RICKY FAJAR (อินโดนีเซีย) ชนะ ฉัตรชัย แสนซุ้ง (ไทย)
รอบชิงที่3
ฉัตรชัย แสนซุ้ง (ไทย) ชนะ PHONEKHAM (ลาว)
รุ่น50 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
PHAM DUC KHANG (เวียดนาม) ชนะ PAULO DELOS SANTOS (ฟิลิปปินส์)
รุ่น 55 กก. ชาย
รอบชิงชนะเลิศ
NGUYEN HUY HA (เวียดนาม) ชนะ M. RICKY FAJAR (อินโดนีเซีย)


เซปักตะกร้อ ที่ฮอลล์1 ลาว ไอเทค คู่ชาย-หญิง
ประเภทหญิงคู่
ไทย ชนะ เมียนม่าร์ 2 - 0
ไทย ชนะ มาเลเซีย 2 - 0

ยิงปืน ที่สนามยิงปืน เนชั่นแนล สปอร์ต คอมเพล็กซ์
ปืนสั้นยิงช้าหญิง
รอบชิงชนะเลิศ
1 ธันยพร พฤกษากร (ไทย) 782.20
2 BIBIANA NG (มาเลเซีย) 778.90
3 PHAM THI HA (เวียดนาม) 769.80
4 เณริศศา ยกสุวรรณ (ไทย) 769.20
12ปิยะทิพย์ เรืองปัญญาวุฒิ (ไทย) 544
ปืนสั้นยิงช้าทีมหญิง
รอบชิงชนะเลิศ
1 ธันยพร พฤกษากร (ไทย) 582
เณริศศา ยกสุวรรณ (ไทย) 567
ปิยะทิพย์ เรืองปัญญาวุฒิ (ไทย) 544
รวม 1693
2 เวียดนาม 1687
3 มาเลเซีย 1672

เทนนิส ที่สนามเทนนิส เนชั่นแนล สปอร์ต คอมเพล็กซ์
หญิงเดี่ยว
รอบชิงชนะเลิศ
LAVINIA TANANTA (อินโดนีเซีย) เสมอ AYU FANI DAMAYANTI (อินโดนีเซีย) 1 - 1
ชายคู่
รอบชิงชนะเลิศ
สรรค์ชัย รติวัฒน์ ,สนฉัตร รติวัฒน์ (ไทย) ชนะ ฟิลิปปินส์ 2 - 1
หญิงคู่
รอบชิงชนะเลิศ
แทมมารีน ธนสุกาญจน์,วรัชญา วงค์เทียนชัย (ไทย) ชนะ ฟิลิปปินส์ 2 - 0

วอลเลย์บอลชายหาด ที่วอลเลย์บอลชายหาด สเตเดี้ยม (ชิง 2 เหรียญทอง)
ประเภททีมหญิง
รอบชิงชนะเลิศ
ไทย1 ชนะ ไทย 2
ประเภททีมชาย
รอบชิงชนะเลิศ
อินโดนีเซีย1 ชนะ อินโดนีเซีย2 2 - 0

ขอบคุณข้อมูล :http://www.siamsport.co.th