สรุปเหรียญผลการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25 วันที่ 17 ธันวาคม 2009

(จดบันทึกวันที่ 18 ธันวาคม 2009)สรุปเหรียญผลการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25 วันที่ 17 ธันวาคม 2552