สรุปเหรียญนักกีฬาไทย ใน "เวียงจันทน์เกมส์ 2009" 17/12/09
สรุปเหรียญของกองทัพนักกีฬาไทย ใน "เวียงจันทน์เกมส์ 2009"
การแข่งกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 25 "เวียงจันทน์เกมส์" ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552
มีการชิงชัยทั้งหมด 81 เหรียญทอง
โดยทัพนักกีฬาไทย กวาดเหรียญรางวัลไปได้ 22 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง


ดังต่อไปนี้มวยสากลสมัครเล่น 5 เหรียญทอง
เหรียญทอง

-แก้ว พงษ์ประยูร รุ่นไลท์ฟลายเวต 48 กก.
-อำนาจ รื่นเริง รุ่นฟลายเวต 51 กก.
-ฉัตรชัย บุตรดี รุ่นแบนตั้มเวต 54 กก.
-สายลม อาดี รุ่นไลท์เวต 60 กก.
-อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์ รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กก.
กรีฑา 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

-ศุภชัย ฉิมดี, วัชระ สอนดี, สมโภช สุวรรณรังษี และ ร.ท. สิทธิชัย สุวรประทีป ประเภทวิ่งผลัด 4x100 ม.ชาย
-จินตหรา เสียงดี, ภัสสร จักษุนิลกร, ลภัสสร ถาวรเจริญ และ นงนุช แสนราช ประเภทวิ่งผลัด 4x100 ม.หญิง
-ตรีวดี ยงพันธ์ ประเภทวิ่ง 400 ม.หญิง

เหรียญเงิน
-ปราโมทย์ พุ่มอุไร จากกระโดดสูงชาย
-นนทัช พลานุพัฒน์ จาก พุ่งแหลนชาย
-จุฑาภรณ์ กระแสร์ญาณ จากทุ่มน้ำหนักหญิง

เหรียญทองแดง
-ส.ต.จักรทิพย์ โพธิ์เจริญ ประเภทวิ่ง 400 ม.ชาย
-สุชาติ สิงหากลาง กระโดดสูงชาย
-สัญญา บัวทอง พุ่งแหลนชาย
-สุกัญญา ชมชื่นดี กระโดดค้ำถ่อหญิง
-ศิวาพร วาระเพียง ทุ่มน้ำหนักหญิงปันจักสีลัต 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
เหรียญทอง

-นันทชัย ขันธ์สาคร ประเภทคลาส บี รุ่น 50-55 กก. ชาย
-ชัยวัฒน์ นิ่มมา ประเภทคลาส ดี รุ่น 60-65 กก.ชาย
เหรียญเงิน
-มลฤทัย บางสลัด ประเภทคลาส อี รุ่น 65-70 กก.หญิง
-อานนท์ อุนตกูล ประเภทคลาส เอช รุ่น 80-58 กก.ชาย
-สุฑารัตน์ น้อยเทพา ประเภทคลาสซี รุ่น 55-60 กก.หญิงยูโด 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

-สุรัตนา ทองศรี ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น 63-70 กก.
-รณ์ธันย์ บุญด้วง ประเภทต่อสู้หญิง รุ่นเกิน 78 กก.

เหรียญเงิน
-ธราลัทธ์ สุทธิพูน ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น 100-120 กก.

เหรียญทองแดง
-จ่าอากาศโทหญิง พัชรี พิไชยแพทย์ ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น 70-78 กก.
-จ่าอากาศเอก วุฒิไกร ศรีโสภาพ ในประเภทต่อสู้ชาย รุ่น 81-90 กก.
ยิงปืน 2 เหรียญทอง

เหรียญทอง
-ธันยพร พฤกษากร, เณริศศา ยกสุวรรณ และ ปิยทิพย์ เรืองปัญญาวุฒิ ประเภทปืนสั้นทีมหญิง 25 เมตร
-ธันยพร พฤกษากร ประเภทปืนสั้นบุคคลหญิงแบดมินตัน 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

เหรียญทอง
-สลักจิต พลสนะ ประเภทหญิงเดี่ยว

เหรียญเงิน
-ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ และ กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล ประเภทคู่ผสม
-รัชนก อินทนนท์ ประเภทหญิงเดี่ยววอลเลย์บอลชายหาด 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

เหรียญทอง
-กมลททิพย์ กุลนา และ ยุพา ภูครองพลอย (ทีม 1) ประเภททีมหญิง

เหรียญเงิน
-อุษา เต็นปักษี และจารุณี สารนอก (ทีม 2) ประเภททีมหญิงวอลเลย์บอลชาย 1 เหรียญเงิน

เหรียญเงิน
-ประเภททีมชาย (กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์, วันชัย ทัพวิเศษ, จิรายุ รักษาแก้ว, พิษณุ หารคำตัน, โชติวัฒน์ ติ้วสุวรรณ, สราญจิต เจริญสุข และ ปิยะรัตน์ ตุ้นทัพไทย)วูซู 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง

เหรียญทอง
-ฉัตรดาว ชัยมาลา ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น 48 กก.

เหรียญทองแดง
-พรรณนิภา ลุกจันทึก ประเภทต่อสู้หญิง รุ่น 56 กก.
-ยงยุทธ ลาดนอก ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น 70 กก.เทนนิส 2 เหรียญทอง

เหรียญทอง
-สนฉัตร รติวัฒน์ และ สรรค์ชัย รติวัฒน์ ประเภทชายคู่
-แทมมารีน ธนสุกาจญน์ และ วรัชญา วงค์เทียนชัย ประเภทหญิงคู่
มวยปล้ำ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน
-สุรเชษฐ์ ขวัญใน ประเภทฟรีสไตล์ชาย รุ่น 74-84 กก.

เหรียญทองแดง
-ฉัตรชัย แสนซุ้ง ประเภทฟรีสไตล์ชาย รุ่น 50-55 กก.
บิลเลียดและสนุกเกอร์ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

เหรียญทอง
-สุพจน์ แสนหล้า สนุกเกอร์ประเภทบุคคลชาย

เหรียญทองแดง
-นพดล นภจร สนุกเกอร์ประเภทบุคคลชาย
ฟินสวิมมิง 2 เหรียญทอง
เหรียญทอง
-ประเภทไบ-ฟินส์ 4x100 ม.หญิง
-ประเภทไบ-ฟินส์ 4x100 ม.ชายสรุปตารางเหรียญรางวัล

ไทยรั้งตำแหน่งผู้นำด้วยการมี 84 เหรียญทอง 80 เหรียญเงิน 95 เหรียญทองแดง

อันดับ 2 เป็นเวียดนาม มี 81 เหรียญทอง 71 เหรียญเงิน 57 เหรียญทองแดง ส่วน

อันดับ 3 เป็นอินโดนีเซียมี 43 เหรียญทอง 53 เหรียญเงิน 73 เหรียญทองแดง