หมายถึง น่ารักน่าชัง ยกตัวอย่างเช่น น้องหมูหวาน มีสบ้านมหาเบิ่งทางหลังซ่างมาต๊ออ๊อ คือลูกเจ๊กเนาะเป็นต้น