หมายถึง โผล่มาแบบไม่คาดคิด หรือ คิดไม่ถึงว่าจะมาเร็วขนาดนี้
เช่น อ้ายศรีเมื่อวานโทรศัพท์คุยกัน ยังอยู่ว่าอยู่ยะลา ผัดมื้อเซ่าเห็นตะซอดมอกก๊อกอยู่งานพาแลงนวนคร เป็นต้น