พี่ไปดูหนูไปด้วย พุ่มพวง ดวงจันทร์<embed src="http://www.google.co.th/embed/92428519/9bc3fae0" width="300" height="50" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>