อีกหน่อยเธอก็จะลืม พุ่มพวง ดวงจันทร์<embed src="http://www.4shared.com/embed/92428541/e86f8697" width="300" height="50" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>