พี่ จ หลายใจ - พุ่มพวง ดวงจันทร์<embed src="http://www.4shared.com/embed/92428523/503b403d" width="300" height="50" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>