โอ้น้องพี่เอย…


โอ้น้องพี่เอย…


โอ้น้องพี่เอย…
พี่อยากจะเอ่ย....อยากเฉลยไม่ได้
พี่คิดถึงเจ้า...สาวป่าบ้านไพร
ที่อยู่แสนไกล....ไม่ลืมร้างลา

เหตุจำเป็นเลยหนอ...พี่ต้องหมองหม่น
พี่ต้องทุกข์ทน...ยากจนจำต้องลา
ทำหน้าที่แดนไกล...ขวัญใจจำร้าง
เพราะรักอ้างว้าง...แก้วตาจำลาไกล


อยากจะกอดเนื้อนวล....พุ่มพวงดวงฤดี
แต่ยากแท้พี่นี้...ทุกข์ทวีร้างไร้
อยากกอดเจ้าขวัญตา...อย่าเอ่ยลาพี่ได้ไหม
อยากซบทรวงห่วงใจ...ไม่หนีไกลนะแก้วตา

รักเจ้ามากเพียงใด...ซึ้งใจตัวพี่นี้
ยอดรักยอดชีวี...คนดีอย่าได้ลา
ถ้าขาดเจ้าไป...ทำไฉนเล่าตัวของข้า
คงจะสิ้นชีวา...ฤดีข้ารักเพียงแต่นางโอ้น้องพี่เอย…[radio]http://www.ijigg.com/jiggPlay er.swf?songID=V2B0CFDPAD&Autoplay=1[/radio]